Activiteiten 2019

WAT / WANNEER / WAAR / WIE: 

PLANNEN 2019:

 

Paddenpoel

De werkzaamheden rond de Paddenpoel starten in 2019 op woensdag 8 mei om 19.30 uur. U bent van harte welkom om te helpen of voor een bakkie koffie.

Bustoer door Lelystad zaterdag 18 mei 2019

Meer informatie in het bericht van 5 mei

 

Picknick 30 juni 2019

De picknick houden we dit jaar op het “feestterrein” achter de woningen 112-134.

Noteer de datum in uw agenda. Nadere mededelingen volgen via de website.

 

Informatieavond opbouwwerk en de mogelijkheden

voor de ouder wordende mens

In samenwerking met de afdeling Welzijn van de gemeente wordt een informatieavond over dit onderwerp verzorgd.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Gezien Leentvaar, email gezien@leentvaar.org

De datum zal via de website worden bekendgemaakt.

 

Informatieavond nieuwe bewoners Oostrandpark

Voor de nieuwe bewoners van het Oostrandpark wordt bij de familie Leentvaar  (ORP 98) een informatieavond verzorgd.  De betreffende bewoners zullen over de datum en het tijdstip op de hoogte worden gesteld.

Afhankelijk van voldoende belangstelling staan de volgende activiteiten op het programma:

Walking bridge (september)

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Emmy Jorritsma (em-jor@hetnet.nl) of Marijke Witteveen (marijke.witteveen@kpnmail.nl)

Dansles

Tijdens de jaarvergadering is gebleken dat er belangstelling bestaat voor een “opfriscursus” dansen. Indien u hier aan deel wilt nemen kunt u zich aanmelden bij Emmy Jorritsma (em-jor@hetnet.nl)

Zanggroep

Na het optreden van het gelegenheidskoor tijdens het zomerfeest is het idee ontstaan voor de vorming van een zanggroep. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Frans van Rijnsoever (fransvrijnsoever@gmail.com).

Over al deze activiteiten volgen nadere berichten op de website

******

Bridgecursus voor beginners

Bij voldoende belangstelling wordt er voor leden van de VBO een bridgecursus voor beginners georganiseerd. Heeft u interesse kunt u zicht/m 28 februari a.s. aanmelden bij Marijke Witteveen, marijke.witteveen@kpnmail.nlof telefonisch 213206.   De cursus zal worden verzorgd door mevrouw Riki Lohmeijer. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk na 28 februari.

*****

koffieochtenden voor alleenstaande

ORP-ers

iedere 1ste woensdag van de maand vanaf 10.00 uur bij Nel Beurse, ORP 101

***

wandelen op de vrijdagochtend

iedere vrijdagochtend  09.30 uur verzamelen onderaan fietsbrug

***

huiskamerbijeenkomsten / speakerscorners

nog geen data vastgesteld

***

reanimatiecursussen

data voor nieuwe cursusavonden in januari bekend

***

en…

zomerpicknick

***

avond voor nieuwe bewoners

*****************************

Huiskamerbijeenkomsten:

De ORP organiseert huiskamerbijeenkomsten over specifieke onderwerpen als daar aanleiding toe is. Heeft U “iets”, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de ORP bestuursleden.

***********************

Planten ruilen:

na een oproep en meestal in het najaar.

****************************

AED:

voor cursussen, nascholing of calamiteit aan het AED-apparaat mail: Fransvrijnsoever@gmail.com

*****************************

Boekenkastje voor Oostrandparkbewoners:                                                        

th_DSC01701(1)

Het groene ORP-boekenkastje vind je naast de jeu de boulesbaan. Dit initiatief is bedoeld voor Oostrandparkbewoners. Met dank aan Dick&Els Waterhout.

Spelregels:

  1. Je legt een paar boeken waarvan je afstand wilt doen, in het kastje
  2. De lener neemt een of meer boeken mee en sluit het kastje goed af
  3. Na een maand kijkt de donor even of zijn boeken zijn meegenomen.
  4. Zo neen, dan brengt hij ze naar Het Goed
  5. Bovenstaande kan ook gelden voor recente, uitgelezen tijdschriften.