Activiteiten 2020

WAT / WANNEER / WAAR / WIE: 

PLANNEN 2020:

Dankzij de corona-epidemie zijn de meeste plannen voor dit jaar vervallen.

Paddenpoel

De werkzaamheden rond de Paddenpoel zijn weer van start gegaan. Via een berichtje op deze  website krijgt u per keer informatie over de volgende data. U bent van harte welkom om te helpen of voor een bakkie koffie.

******

Picknick

***** 

Informatieavond opbouwwerk en de mogelijkheden

voor de ouder wordende mens

In samenwerking met de afdeling Welzijn van de gemeente wordt een informatieavond hierover verzorgd.

Omdat op de eerste oproep onvoldoende respons kwam is de datum 20 juni 2019 vervallen. In het najaar zal een nieuwe oproep gedaan worden.

Wel  kunt  u zich hiervoor alvast aanmelden bij Gezien Leentvaar, email gezien@leentvaar.org

***** 

Informatieavond nieuwe bewoners Oostrandpark

Voor de nieuwe bewoners van het Oostrandpark wordt bij de familie Leentvaar  (ORP 98) een informatieavond verzorgd.  De betreffende bewoners zullen over de datum en het tijdstip op de hoogte worden gesteld.

*****

Afhankelijk van voldoende belangstelling staan de volgende activiteiten op het programma:

Walking bridge (september)

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Emmy Jorritsma (em-jor@hetnet.nl) of Marijke Witteveen (marijke.witteveen@kpnmail.nl)

Dansles

Tijdens de jaarvergadering is gebleken dat er belangstelling bestaat voor een “opfriscursus” dansen. Indien u hier aan deel wilt nemen kunt u zich aanmelden bij Emmy Jorritsma (em-jor@hetnet.nl)

Zanggroep

Na het optreden van het gelegenheidskoor tijdens het zomerfeest is het idee ontstaan voor de vorming van een zanggroep. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Frans van Rijnsoever (fransvrijnsoever@gmail.com).

Over al deze activiteiten volgen nadere berichten op de website

******

Bridgecursus voor beginners

Voor leden van de VBO wordt sinds begin 2019 een bridgecursus voor beginners georganiseerd. Heeft u alsnog interesse hiervoor, dan kunt u Marijke Witteveen, marijke.witteveen@kpnmail.nl  of telefonisch 213206 benaderen.  De cursus zal worden verzorgd door mevrouw Riki Lohmeijer.

*****

koffieochtenden voor alleenstaande

ORP-ers

iedere 1ste woensdag van de maand vanaf 10.00 uur bij Nel Beurse, ORP 101

***

wandelen op de vrijdagochtend

iedere vrijdagochtend  09.30 uur verzamelen onderaan fietsbrug

***

huiskamerbijeenkomsten / speakerscorners

nog geen data vastgesteld

***

reanimatiecursussen

data voor nieuwe cursusavonden in januari bekend

***

en…

zomerpicknick

***

avond voor nieuwe bewoners

*****************************

Huiskamerbijeenkomsten:

De ORP organiseert huiskamerbijeenkomsten over specifieke onderwerpen als daar aanleiding toe is. Heeft U “iets”, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de ORP bestuursleden.

***********************

Planten ruilen:

na een oproep en meestal in het najaar.

****************************

AED:

voor cursussen, nascholing of calamiteit aan het AED-apparaat mail: Fransvrijnsoever@gmail.com

*****************************

Boekenkastje voor Oostrandparkbewoners:                                                        

th_DSC01701(1)

Het groene ORP-boekenkastje vind je naast de jeu de boulesbaan. Dit initiatief is bedoeld voor Oostrandparkbewoners. Met dank aan Dick&Els Waterhout.

Spelregels:

  1. Je legt een paar boeken waarvan je afstand wilt doen, in het kastje
  2. De lener neemt een of meer boeken mee en sluit het kastje goed af.
  3. Na een maand kijkt de donor even of zijn boeken zijn meegenomen.
  4. Zo neen, dan brengt hij ze naar Het Goed
  5. Bovenstaande kan ook gelden voor recente, uitgelezen tijdschriften.