Schapenweide en ander groen

Dit is het logboek van de schapenweide en ander groen van het Oostrandpark, nieuwe bijdragen worden bovenaan geplaatst.

22 november 2021

Een laan hoort een laan te zijn! Achterstallig onderhoud door de gemeente (geldgebrek…) was ons al jaren een doorn in het oog.

Tijd voor actie! Uiteraard in overleg en met instemming van de gemeentelijke opzichter hebben Ab en Pieter opslag en waterlot weggesnoeid en zie: de laan is weer wat het hoort te zijn. Tijdens  de werkzaamheden hebben we  veel aanmoedigingen mogen incasseren!

De laan staat blinkend in de zon

15 oktober 2021

Sinds kort heeft het Oostrandbos weer een schaapskudde! Tijdens de planning van de pen (omheinde thuisbasis van de kudde) ontstond bij een aantal bewoners het idee om de hele strook langs de tocht te “upgraden” tot een “parklandschap”.Dat idee is verder opgepakt en inmiddels uitgevoerd (met instemming van de bosopzichter). De boomspiegels van de solitaire bomen zijn vrijgemaakt van ruigte en boomopslag zodat de oude zichtlijnen door de hele strook weer vrij kwamen. Van een sterk verwaarloosde plek is zodoende een attractieve parkstrook gemaakt!