Paddenpoel

Dit is het logboek van de paddenpoel van het Oostrandpark, nieuwe bijdragen worden bovenaan geplaatst.

Data werkzaamheden 2023:

De woensdagavond begint om 19.30 uur en de zaterdagmiddag om 14 uur.

 • woensdagavond 5 april
 • woensdagavond 31 mei
 • woensdagavond 5 juli
 • woensdagavond 2 augustus
 • zaterdagmiddag 9 september (normaliter 2 september, maar dan is het ORP 50 jaar feest)
 • zaterdagmiddag 4 november, die samenvalt met de landelijke Natuurwerkdag

1 februari 2023

Op 1 februari kwamen Winny, Wendy, Erik, Jeroen, Piet, Hans en Ineke bij Anneke en Ab bij elkaar.

Vertrekkers en nieuwkomers:

Elske had al eerder aangegeven te stoppen met haar werk als ‘cateraar’ bij de groep. Els gaf via de app te kennen dat het haar te zwaar wordt en ze stopt. Piet gaf ter plekke aan dat het hem te zwaar wordt, gezien zijn fysieke conditie en dus stopt. Anneke gaf ook aan dat het fysieke werk haar te zwaar wordt, maar dat ze graag het werk als ‘cateraar’ op zich neemt. Heel fijn! Gelukkig kunnen we nieuwe mensen verwelkomen, namelijk Dorien de Clerck en Ed van der Vlies uit de wijk. Beide van harte welkom. En blijft de rest van de groep intact. Ook mogen we opnieuw het gereedschap van Landschapsbeheer gebruiken. En als Jeroen niet kan, regelt hij met Aart het ophalen ervan.

Terugblik

In 2020 en 2022 is de poel helemaal droog gevallen. Daarom is in 2020 de poel  uitgediept. En ook afgelopen seizoen is er weer een stukje uitgediept. Nu staat de poel vol water. Zie foto in de bijlage. We zijn niet toegekomen aan het herstellen van de ijsvogelwand aan de achterkant van de wal. Wellicht dit seizoen. Er is een begin gemaakt met het terugdringen van de bramen op de wal. Dat zal een aantal jaren nodig hebben achter elkaar voor het zoden aan de dijk zet. De rietorchissen lopen wat terug in aantal, ruim 400, maar dat is niet vreemd. Ook waren er dit jaar minder uitgekomen eieren van de ringslang, 74,  tegenover ruim 150 vorig jaar. Misschien het effect nu van de vier dode slangen door de brand in de broeihoop. Leuk was dat bij de Natuurwerkdag de jeugd van het IVN meehielp vol enthousiasme. Is voor herhaling vatbaar.

Veilig werken

Ik heb vanuit mijn rol als coördinator bij Landschapsbeheer een voorlichtingsbijeenkomst door Petra Borsch gehad over veilig werken in de natuur.  Af en toe gebeuren er kleine én grotere ongelukken. Het is dus belangrijk dat we ons bewust zijn van de risico’s. Gelukkig is de schade in onze groep beperkt gebleven tot een steek van een hoornaar. Hebben we stevige kleding en stevige schoenen aan? Checken we op tekenbeten? Zie de bijlage voor een praktische tekentang. Hoe ga je om met het gereedschap op een veilige manier? Gebruik je handschoenen? Om zo veilig mogelijk te werken heb ik een praktisch, digitaal werkvoorbereiding formulier waarop ik relevante zaken tevoren kan invullen. Petra Borsch komt komend seizoen nog een keer ter plekke voorlichting en praktische tips geven. Jeroen en Wendy hebben beide hun EHBO certificaat. In de auto van Landschapsbeheer zit een EHBO doos.

Vooruitblik

 • Komend seizoen verder met het terugdringen van de bramen.
 • De ijsvogelwand herstellen
 • Idee van Jeroen om op de plek van de wilg die weggehaald is een boswilg neer te zetten. Hij heeft een stek en neemt die mee. Deze wilg is een aantrekkelijke plek voor de grote weerschijnvlinder, zie de foto in de bijlage. Een boswilg heeft dikkere, bredere, rondere bladeren dan de ons bekende wilg.
 • Hans vertelt dat de Rietorchisgroep een duidelijker plek krijgt op de site van het Oostrandpark
 • Ineke mailt als er weer een nieuwe bijeenkomst is en vraagt Hans het op de site te zetten. Ineke geeft het ook door aan Landschapsbeheer voor in hun nieuwsbrief.

Leerjegroen

Ter voorbereiding op het seizoen is het mogelijk je kennis bij te spijkeren via de site https://leerjegroen.nl/?  Daar staan onder andere modules op over veilig werken met gereedschap en beheer van een paddenpoel. Informatief en leerzaam. Doe er je voordeel mee!

Met dank aan Ab en Anneke voor het gebruik van hun huiskamer.

6 november 2021

Zaterdag 6 november sloten we een seizoen werken rondom de paddenpoel af. Traditiegetrouw doen we dat door het omzetten van de broeihoop. Dat betekent letterlijk de broeihoop beetje bij beetje afbreken en op een nieuwe plek opbouwen. Ondertussen kijken we of de ringslang daadwerkelijk heeft gebroed en of er eieren zijn uitgekomen. Ondanks een brand in de broeihoop afgelopen juni vinden we tot onze grote vreugde toch weer uitgekomen eieren. Maar liefst 125 exemplaren. Minder dan de ruim 180 van vorig jaar, desalniettemin toch een indrukwekkend aantal. Zie op de foto’s het omzetten van de broeihoop, de lege eierschalen en het overzicht van de afgelopen jaren. Overigens zijn ringslangen ongevaarlijk voor mensen. Begin april 2022 maken we weer een start met het nieuwe seizoen

2011, hoe het begon

Rondom de paddenpoel werkt een groep buurtbewoners aan het versterken van biodiversiteit.

De start van de ‘Rietorchisgroep’ vindt plaats in 2011. De vereniging (VBO) vraagt om ideeën voor leuke activiteiten om de sociale samenhang te bevorderen. Dat brengt een bewoner op het idee om ‘iets in de natuur’ met elkaar te doen. Er is belangstelling en zo ontstaat een groep die van april tot november zo’n zeven keer aan de slag gaat.

Doel is enerzijds om met elkaar een leuke activiteit te hebben en elkaar in de wijk op een andere manier te leren kennen, en anderzijds om meteen kleinschalig natuurbeheer uit te voeren: beheer dat de gemeente nauwelijks kan uitvoeren. En beheer wat de biodiversiteit vergroot.

Volgens Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer is de poldergrond zeer geschikt voor rietorchissen. Dus…gezaaid in 2012. En…de werkgroep ‘Rietorchisgroep’ genoemd. Het leek ons grootspraak, maar dat bleek het niet te zijn. In 2013 telden we er drie. Het jaar erna 38. En toen ging het snel met als topper in 2018 bijna 800 exemplaren.