Feest – Oostrandpark 45 jaar

Maart 2017

O P R O E P AAN DE LEDEN

2018 Wordt een jubileumjaar voor het Oostrandpark en haar bewoners. Want, het is in 2018 45 jaar geleden dat gestart is met de bouw van de eerste woningen op het Oostrandpark.

De Verenigde Bewoners Oostrandpark wil daar een feestelijk tintje aan geven. Voor de organisatie van een spetterend feest zal een te vormen lustrumcommissie vanaf augustus dit jaar van start gaan met de voorbereidingen. Voor de invulling van het programma doen wij graag een beroep op de creativiteit en ideeën van onze leden.

Heeft u interesse om zitting te nemen in de te vormen lustrumcommissie kunt u zich

aanmelden bij Frans Claessen email claessenadvies@xs4all.nl.

Namens het bestuur van de Verenigde Bewoners Oostrandpark,

Marijke Witteveen secretaris.

********************

********************

Hieronder info over het jubileumfeest van 2013

‘Oostrandparkers uitverkoren’ staat in het refrein van het Oostrandparklied. Dat is natuurlijk onzin, maar tijdens het feestweekend voelden we ons wel degelijk bevoorrecht. Ga maar na:

      Vanaf het voorjaar prachtig versierde lantaarnpalen

      Een start op vrijdagavond om zes uur met een grote groep bewoners die het glas hief op ons Oostrandpark

      Een ‘running dinner’ waarvan de deelnemers enthousiast terugkeerden naar de feesttent

      Een gevarieerd avondprogramma in de grote tent

      Een grote groep bewoners die tot één uur ’s nachts gezellig bij elkaar bleef

      Een grote deelname aan de ‘warming-up’ op zaterdagmorgen

      Een sfeervol marktplein op zaterdag

      Boeiende workshops in en rondom de feest- en bartent

      Een waardige overdrachtsplechtigheid van het Baken

      Een oergezellige reünie met een grote schare ‘klein’(e) kinderen, waar we geen omkijken naar hadden

      Een ongekend enthousiasme van zoveel vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten

      Het terrein zag er zondagmiddag om twaalf uur onberispelijk uit, we zijn toch wel een heel nette buurt!

      ‘40 jaar ORP’ was een feest van ontmoeting, van verwondering, van je op je gemak voelen, van mensen leren kennen. Een feest van over de heg kijken.

De ‘Werkgroep 40 jaar ORP’ heeft zijn best gedaan om alle Orpers enthousiast te krijgen voor het feest. We hebben de overtuiging, dat we daar wonderwel in geslaagd zijn. Dat is niet zozeer de verdienste van de Werkgroep, maar vooral van alle bewoners. Want dankzij de bewoners en de contacten die zij hebben, konden we ontzettend veel regelen tegen geringe kosten, waren er 10 kramen bezet, werden er vier workshops gehouden, waren er heerlijke hapjes tijdens de reünie, staat er een respectabele serie foto’s op de website. We hoorden alleen positieve geluiden! We bedanken alle Oostrandparkbewoners voor hun enthousiasme, ondersteuning en medewerking.

Een klein batig saldo is naar de VBO gegaan met het verzoek van de werkgroep om daar iets voor alle bewoners van het Oostrandpark mee te doen. Nu nog nagenieten van alle foto’s op de website.

Hartelijke groet van de werkgroep ORP40,

Dick Waterhout, Jaap van Gelder, Emmy Jorritsma, Yvonne van Oirschot

****************************

Uit de ORP-nieuwsbrief oktober-november 2013:

Lustrumfeest

Het 40 jarig jubileum van het Oostrandpark was van het begin tot het eind een geweldig succes. Vele bewoners en oud bewoners hebben het feest bijgewoond. Het running dinner , de culturele avond op vrijdag, de presentaties van de hobby’s van de bewoners, en de reünie met de oudbewoners op zaterdag , alle manifestaties waren zeer geslaagd. Het organiserende comité heeft een geweldige prestatie verricht waar het bestuur haar zeer erkentelijk voor is.

Kunstwerk het Baken

Twee weken later werd het Baken bij de ingang van onze wijk langs de Oostranddreef door wethouder Jop Fackeldeij en Frans Claessen in aanwezigheid van vele bewoners onthuld.              Twee dagen voor de onthulling was er op de sokkel van het Baken nog een protestbord geplaatst door een bewoner van het ORP met de tekst “Tinus wij willen jouw Baken niet! “ Wat door andere bewoners was gecorrigeerd tot  “Tinus,  Patrick wil jouw Baken niet”!

************************

Een blijvende herinnering aan het veertig jarig jubileum

Baken sculptuur april 2013

  IMG_1178

 Sculptuur Het Baken

*******************************

25 mei 2013

De hierboven getoonde sculptuur heeft de afgelopen tijd heel wat tongen doen losmaken. Inmiddels hebben veel Oostrandparkbewoners er een en ander over te zeggen, zowel  positief als negatief. Omdat er ook een aantal emails over het onderwerp zijn verzonden, hebben wij gemeend er goed aan te doen die hier te plaatsen, zodat u zich, desgewenst, een eigen mening kunt vormen. Alle brieven die u onder Het Baken (klik hier) vindt, zijn geplaatst NA toestemming van de afzenders en het VBO-bestuur.

**********************************