Mensen

 

Het Bestuur van de Verenigde Bewoners Oostrandpark bestaat vanaf 1 januari 2018 uit de volgende leden:

 • Geziena Leentvaar, voorzitter                 ORP 98
 • Marijke Witteveen, secretaris                      ORP 121
 • Trudy van der Meer, penningmeester       ORP 132
 • Frans van Rijnsoever, lid                              ORP 34
 • Emmy Jorritsma-Janssen, lid                       ORP 71  

Het bestuur is via de email bereikbaar via het emailadres: oostrandpark@outlook.com

Meer informatie zie link VBO:

WERKGROEPEN

WIGRO (Werkgroep Infrastructuur, Groenvoorziening en Ruimtelijke Ordening):
Zie voor meer informatie link: Groen&openbare ruimte

Voorzitter: Frans Claessen                                        ORP 74  / claessenadvies@xs4all.nl

Leden:  Jan Wouter Bruggenkamp, Aard Bruinshorst, Pieter Dun, Harrie de Heij,  Emmy Jorritsma-Janssen, Johan de Kraker, Jan Leentvaar, Willem Luten, Trudy van der Meer, Pieter van der Molen, Hermien Roddenhof, Ton Schunselaar, Bram bij de Vaate, Frank Verbeek, Lida Warnier, Els Waterhout.

Stichting “De Groene Oostrand”:

Namens het Oostrandpark hebben Harrie de Heij, Ab Langereis en Pieter van der Molen zitting in het Bestuur van de Stichting “De Groene Oostrand”.

Zie link: groen&openbare ruimte:

Rietorchisgroep (onderdeel van WIGRO):

 • Ineke van Westrienen                                    ORP 135  / 0320-213654
 • Martine Vijverberg                                         ORP 135 / 
 • Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer

Collectief onderhoud:

zie voor info: link huis

 • Ton Schunselaar                                              ORP 57 /  t.schunselaar@tiscali.nl

Groen&openbare ruimte:

meer info: link Groen&openbare ruimte:

 Zorgdienst ORP:

Mogelijkheid voor hulpvraag aan medebewoner. Bij : “noodgevallen”, zoals bijspringen bij ziekte; extreme weersomstandigheden ; als ORP-bewoner niet in staat is om zelf naar een dokter of ziekenhuis te gaan; boodschappen te doen. Meer info: link buurt

 • Emmy Jorritsma-Janssen                                 ORP 71  /  tel. 22256
 • Ina van Gelder                                                      ORP 33  / tel. 236360
 • Frans Claessen                                                     ORP 74  / tel. 227063

     Beheer website:

 • Yvonne van Oirschot-van de Wiel               ORP 18  /  jyvanoirschot@gmail.com
 • Hans van den Heuvel                                     ORP 110 /  hans_vandenheuvel@live.nl