VBO

VBOJohan 057

De VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK (VBO) is in 2008 opgericht door Johan de Kraker, Dirk de Valk, Bram bij de Vaate en Patrick van Munsteren. Op deze foto ziet u de eerste drie genoemden bij de notaris aan tafel.

Doel van de Verenigde Bewoners Oostrandpark

Het doel van de vereniging, zoals in de statuten staat vermeld, is: “het behartigen van de belangen van de leden als bewoners van een huis, gelegen in de wijk Oostrandpark in Lelystad in de ruimste zin van het woord”.

Dit houdt onder meer in dat: een groep vrijwilligers actief is die met de gemeente overleg voert over de inrichting en hetonderhoud van het Oostrandpark ( de zogenaamde WIGRO);
tevens is er een werkgroep collectief onderhoud, die in de afgelopen jaren heeft gezorgd dat leden van de VBO korting kregen bij het aanbrengen van vloerisolatie en dakbedekking; ook is een schoorsteenveger en glazenwasser via deze werkgroep op het Oostrandpark actief.
Daarnaast proberen we als vereniging ook voor de nodige ontspanning te zorgen, door middel van huiskamerbijeenkomsten, een jaarlijkse picknick, interessante excursies. Er bestaan subgroepjes die zich inspannen om het Oostrandpark een zo groen en verzorgd mogelijk aanzien te geven.

Een telefoonketen van alleenwonende Oostrandparkers en een Whatsapp-groep buurtpreventie dragen bij aan de sociale veiligheid binnen het Oostrandpark.
Via de website worden de leden die zich als volger hebben aangemeld op de hoogte gehouden van de actuele activiteiten/gebeurtenissen in het Oostrandpark.

 

Vanaf 1 januari 2018 bestaat het Bestuur uit de volgende personen:

  • Geziena Leentvaar, voorzitter                     ORP 98 gezien@leentvaar.org
  • Marijke Witteveen, secretaris                      ORP 121 marijke.witteveen@kpnmail.nl
  • Trudy van der Meer, penningmeester       ORP132 gm.vandermeer@telfort.nl
  • Frans van Rijnsoever, lid                              ORP 34 Fransvrijnsoever@gmail.com
  • Emmy Jorritsma-Janssen, lid                       ORP 71  jorritsma.ej@hetnet.nl

Statuten

Huishoudelijk reglement

Artikel 9 is aangepast:  HUISHOUDELIJK REGLEMENT gewijzigd 2018 

Het bestuur van de VBO stelt zich graag aan u voor:

Voorzitter: Gezina Leentvaar-Leistra

53E14C576DED4011A90992895EAAFF56

Vanaf 1988 wonen mijn man Jan en ik in Lelystad en op het Oostrandpark. Onze drie zonen zijn inmiddels uitgevlogen. Pieter woont met zijn Hongaarse vrouw Krisztina en Sofia van drie jaar in Zwitserland. Bert woont in een groepswoning van Triade hier in Lelystad. Ook Diemer woont in Lelystad met zijn vrouw Esther en hun dochters Frederieke en Julienne van resp. 9 en 5 jaar.

Vanuit Lelystad was ik eerst docent aan de Wageningse Universiteit en later werkte ik in Den Bosch voor de PNEM en Essent. Mijn laatste functie voor mijn pensioen was projectmanager voor grootschalige warmteprojecten zoals VINEX-locaties. Destijds was ik de eerste bij de PNEM die mocht telewerken. Ik had een fax van het bedrijf en kon vanuit huis inbellen op het interne netwerk.

Tegenwoordig pas ik op bij de kleinkinderen en ben speel-leer-oma op school in groep twee. Nadat ik een jaaropleiding heb gevolgd voor Contactclown speel ik maandelijks in twee huiskamers van Laarhof. Verder ben ik voorzitter van de STAL, de koepelorganisatie van de Wereldwinkel, Unicef, Amnesty en Milieudefensie.

Als de tijd het toelaat wandelen we graag zowel in Nederland of in Zwitserland.

Nu heb ik dus het voorzitterschap van de VBO overgenomen van Frans Claessen. Hopelijk gaan we met elkaar een prettige tijd tegemoet in ons mooie Oostrandpark!

 

Secretaris: Marijke Witteveen

IMG_1889

Mijn naam is Marijke Witteveen. Geboren in 1946 in Apeldoorn en via vele omzwervingen (Amsterdam, Spijkenisse, Den Bommel) in 2002 samen met mijn man Sjef Scheek komen wonen in het Oostrandpark op nr. 121. Sjef had al een aantal jaren in het Oostrandpark gewoond dus voor hem was het een hernieuwde kennismaking. Helaas is Sjef in 2012 overleden, dus hebben wij samen maar kort genoten van ons paradijsje, zoals wij ons plekje hier noemden.Maar voor mij is het nog steeds een heerlijke plek; ik geniet van de mooie omgeving en van de waardevolle vriendschappen die ik inmiddels heb opgebouwd.Kortom een prima plek om je als pensionado terug te trekken.

In mijn werkzame periode was ik bestuurssecretaresse bij de gemeente Spijkenisse, waar ik Sjef heb leren kennen. Wij waren daar collega’s. Sjef kwam van Lelystad, waar hij bij de Rijksdienst werkzaam was geweest en vertrok na tien jaar naar de gemeente Zoetermeer. Een tiental jaren later heeft het toeval ons bij elkaar gebracht en vonden wij ons geluk in Lelystad. Wij hadden beiden 2 kinderen uit een vorig huwelijk en kregen vier kleinkinderen.

Wij zijn samen lid geweest van de roeivereniging Pontos, aan Sjef was dat beter besteed dan aan mij… Ik bridge tegenwoordig (als je dat zo mag noemen…), ben lid van de Vrouwen van Nu, en heb als hobby’s o a.. tuinieren, koken, wandelen, vakanties in Schotland, lees graag en zoals ik al vermeldde geniet ik van het niet meer hoeven werken!! Maar toen Sjaak mij vroeg of ik er iets voor voelde om de plaats van Ina in het VBO-bestuur in te nemen vond ik dat een leuke uitdaging om weer eens een beetje actiever te worden en mijn steentje bij te dragen aan het behartigen van de belangen van het Oostrandpark en zijn bewoners!

 

Penningmeester: Trudy van der Meer

In 1974 ben ik vanuit Noordwijkerhout in Lelystad komen wonen. Vanaf 1986 op het Oostrandpark waar ik met veel plezier woon.

Ik heb een zoon Robert die met vrouw en twee kinderen twee huizen verder woont. Ik zie mijn kleinkinderen Senna 11 en Collin 8 dus elke dag. Ook ben ik hulp Oma op de school van mijn kleinkinderen.

Sinds ik in Lelystad woon ben ik actief geweest als bestuurslid in diverse organisaties, om er een paar te noemen, bij de Mixed Hockey Lelystad had ik de organisatie voor de jeugd onder mijn hoede. Bij cultureel centrum de Fontein (bestaat niet meer) hield ik mij bezig met de muziek, en kleinschalig kindertheater, mijn laatste bestuursfunctie was bij Kunstenaars Vereniging Flevoland.

Ik hou van reizen en werk graag in de tuin. Nu ben ik dus benoemd van onze kleine maar gezellige vereniging. We zullen elkaar vast nog wel eens ergens tegen komen.

 

Algemeen bestuurslid: Emmy Jorritsma-Janssen

D orp 2005 08

Mijn naam is Emmy Jorritsma. Ik ben een Zeeuwse en geboren in 1941. Sinds 1973 wonen wij in Lelystad en vanaf 1976 wonen wij met veel plezier op het Oostrandpark. Aanvankelijk  woonden  we hier met z’n vijven, maar in de loop der jaren  hebben de drie kinderen het huis verlaten en wonen nu in Utrecht, Assen en Yerseke,wat voor ons betekent dat onze kleinkinderen over het land verspreid wonen en regelmatig bij ons logeren of wij bij hen.
Twee keer ben ik nauw betrokken geweest bij de organisatie van een groot  Oostrandparkfeest, de eerste keer in 1998 toen de wijk 25 jaar bestond en de tweede keer in 2005 toen we wel weer zin in een feest hadden. In beide gevallen duurden de festiviteiten meerdere dagen en ik bewaar er hele leuke herinneringen aan. Vooral de samenwerking met de andere bestuursleden en het enthousiasme van de bewoners was geweldig. Nu het Oostrandpark een echte buurtvereniging heeft en er nieuwe bestuursleden worden gevraagd  vind ik het leuk om op mijn manier bij te dragen om het Oostrandpark voor iedereen een fijne woonplek te laten zijn waar buitenstaanders ons om kunnen benijden omdat er een wijgevoel heerst.  Ik hoop dat ik daaraan kan meewerken en hoop op een goede en plezierige samenwerking met alle bewoners.

 

 Algemeen bestuurslid: Frans van Rijnsoever

untitled

Tijdens de jaarvergadering van 14 januari 2017 ben ik gekozen als bestuurslid. Volg Sjaak de Wit op.

Mijn naam is Frans van Rijnsoever en samen met Dorien woon ik (bijna) 15 jaar op Oostrandpark 34.

Na 42 jaar werk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ben ik inmiddels met vervroegd pensioen. En dat bevalt goed.

Het gegeven dat het Oostrandpark een bewonersvereniging heeft is een groot goed.

Graag wil ik in het bestuur een bijdrage leveren in de sfeer van “samen sta je sterk”: het geeft een gevoel van saamhorigheid en wellicht kun je veel voor elkaar betekenen.

Ook geldt voor mij het goed Nederlands spreekwoord: “Een goede buur is beter dan een verre vriend”. Op het park hebben we – gezien de woonomgeving- niet eens zo heel veel buren. Maar die goede buur moet méér zijn dan elkaar te groeten bij het aan de weg zetten van de kliko-container.

Het ondernemen van gezamenlijke activiteiten is uitnodigend zijn voor het leggen van de buurtcontacten. Mijn voorganger Sjaak was goed in het organiseren van de “speaker-corner” bijeenkomsten. Graag wil ik momenten organiseren waarbij mensen -uiteraard als ze dat willen- elkaar ontmoeten. Immers: samen maak je de sfeer in een buurt. Om die reden nodig ik u uit om het bestuur te informeren over uw ideeën / onderwerpen om dit te realiseren.