Groen en openbare ruimte

In onze mooie groene wijk zijn een groot aantal mensen actief om het Oostrandpark en omgeving mooi en groen te houden

WIGRO

WIGRO staat voor Werkgroep Infrastructuur, Groenvoorzieningen en Ruimtelijke Ordening.

Contactpersoon: Frans Claessen, ORP 74, claessenadvies@xs4all.nl

De werkgroep wil dat in onze buurt de openbare ruimte en het openbaar groen in het bijzonder, van goede kwaliteit blijft of wordt . Zo heeft de werkgroep voor de volgende onderwerpen  aandacht: de toestand en aankleding van de wegen, bermen, plantsoenen, de kinderspeelplaats, groenstroken en bosranden in en om Oostrandpark. De werkgroep maakt samen met de betrokken bewoners en de Gemeente plannen voor maatregelen om de kwaliteit te verbeteren of op peil te houden. Bij het uitvoeren van de maatregelen wordt ook inzet van de bewoners gestimuleerd.

Klik hier om naar de pagina van de WIGRO te gaan

Paddenpoel

Contactpersoon: Ineke van Westrienen, ORP 135, inekevanwestrienen@gmail.com

Rondom de paddenpoel werkt een groep buurtbewoners aan het versterken van biodiversiteit. Doel is enerzijds om met elkaar een leuke activiteit te hebben en elkaar in de wijk op een andere manier te leren kennen, en anderzijds om meteen kleinschalig natuurbeheer uit te voeren: beheer dat de gemeente nauwelijks kan uitvoeren. En beheer wat de biodiversiteit vergroot. Dat het gebied uitstekend is geschikt voor rietorchissen blijkt uit hun aanwezigheid. Het maaisel wordt op een hoop gegooid, ringslangen leggen daar ieder jaar een aantal eieren.

Bekijk de plek van de Paddenpoel in Google maps

Klik hier om naar de pagina van de Padenpoel te gaan

Bloemenweide

Contactpersoon: Pieter van der Molen, ORP 114, demolens@planet.nl

Aan de zuidkant van de wijk, tegen de akkers aan, ligt de bloemenweide die in 2021 is ingezaaid. Het plan moest natuurlijk voldoen aan de ‘ eisen en wensen’ van  insecten, maar ‘het oog’ van de bewoners wil natuurlijk ook wat! Vandaar de afwisseling in breedte en hellingen en begeleiding van het schelpenpad en het graspad en ruiterroute over de heuvel. En de recent geplaatste bank krijgt een nog prominentere plek en functie.

Bekijk de plek van de Bloemenweide in Google maps

lik hier om naar de pagina van de Bloemenweide te gaan

Schapen

Contactpersoon: Joop Boumans, ORP 46, joop@bodijk.nl

In de groene rand kunt u tijdens een wandeling een kleine schaapskudde tegenkomen. Als ze niet in een van de pennen staan, dan zijn uiteraard de herder en zijn honden ook aanwezig. Het gaat om het ras Skudde, een sterk ras. Het is de bedoeling om elke dag door het hele Oostrandpark te grazen en je kan ze dus overal tegenkomen. De schapen zijn honden gewend maar Joop vraagt toch als je hen ziet grazen, je hond/honden onder controle te houden of aan de lijn te doen.

Klik hier om naar de pagina van de Schapen te gaan

Groene oostrand