Bloemenweide

Dit is het logboek van de bloemenweide van het Oostrandpark, nieuwe bijdragen worden bovenaan geplaatst.

12 mei 2021

Bert Boekhoven heeft een mooie drone-opname gemaakt van de net ingezaaide bloemenweide. Bert heeft toegezegd het project nauwlettend te volgen met drone-opnamen en via deze site ons op de hoogte te houden.


10 mei 2021

Op 10 mei 2021 is de bloemenweide op de heuvelhelling aan de zuidkant van het Oostrandpark aangelegd. Het idee van een bloemenweide ‘ergens’ in het ORP leefde al langer in de WIGRO en is door Pieter van der Molen opgepakt en geconcretiseerd in bijgaand voorstel.

Na instemming van de WIGRO is er met de gemeente uitvoerig overleg geweest v.w.b. de plek en de uitvoering. Het project is gefinancierd uit het gemeentepotje ‘Mensen maken de Buurt’  en uitgevoerd door de fa. de Jonge.

Het plan moest natuurlijk voldoen aan de ‘ eisen en wensen’ van  insecten, maar ‘het oog’ van de bewoners wil natuurlijk ook wat! Vandaar de afwisseling in breedte en hellingen en begeleiding van het schelpenpad en het graspad en ruiterroute over de heuvel. En de recent geplaatste bank krijgt een nog prominentere plek en functie. Misschien is in de toekomst een tweede ‘leugenbank’ gewenst?