Bloemenweide

Dit is het logboek van de bloemenweide van het Oostrandpark, nieuwe bijdragen worden bovenaan geplaatst.

9 september 2021

De bloemenweide ontwikkelt zich goed, ondanks de late inzaai. Nog niet alle
soorten hebben zich laten zien, maar meerdere zullen hopelijk volgend
voorjaar ontkiemen.
Onlangs zijn er door Pieter en Ab een aantal looppaadjes door en langs de weide gemaaid, zodat er nog beter van de huidige bloeiers kan worden genoten!

Bert heeft met zijn drone een mooie video impressie gemaakt van de bloemenweide:

30 juni 2021

Meerdere buurtgenoten vroegen zich recentelijk af, of het nog wat zou worden met de bloemenweide, gezien de weelderige rietgroei.

Dat riet was niet in deze mate voorzien, maar daaronder zijn gelukkig toch ook heel veel van de 20 soorten uit het bloemenmengsel ontkiemd. Zo zijn al duidelijk het duizendblad, het knoopkruid, de peen, de honingklaver, de smalle weegbree, de scherpe boterbloem, het boerenwormkruid, het kaasjeskruid, de brunel en de vogelwikke te herkennen.

Het huidige (niet door iedereen zo  gewenste) vochtige kille weer belooft  een verdere voorspoedige ontwikkeling. Door de verlate inzaai (vanwege de overvloedige regen in het voorjaar) zullen waarschijnlijk niet alle soorten nu ontkiemen, maar mogelijk nog in het najaar of anders in het vroege voorjaar 2022.

En wat dat riet betreft: de afgelopen dagen hebben Ab Langereis en Pieter van der Molen het riet gemaaid en afgevoerd.

En ondertussen heeft Hans van den Heuvel een insectenhotel met 4 vakken gemaakt. De vakken worden op dit moment gevuld met nestelmateriaal voor de insecten. Inspiratie voor andere buurtgenoten om ook zoiets te fabriceren?

12 mei 2021

Bert Boekhoven heeft een mooie drone-opname gemaakt van de net ingezaaide bloemenweide. Bert heeft toegezegd het project nauwlettend te volgen met drone-opnamen en via deze site ons op de hoogte te houden.


10 mei 2021

Op 10 mei 2021 is de bloemenweide op de heuvelhelling aan de zuidkant van het Oostrandpark aangelegd. Het idee van een bloemenweide ‘ergens’ in het ORP leefde al langer in de WIGRO en is door Pieter van der Molen opgepakt en geconcretiseerd in bijgaand voorstel.

Na instemming van de WIGRO is er met de gemeente uitvoerig overleg geweest v.w.b. de plek en de uitvoering. Het project is gefinancierd uit het gemeentepotje ‘Mensen maken de Buurt’  en uitgevoerd door de fa. de Jonge.

Het plan moest natuurlijk voldoen aan de ‘ eisen en wensen’ van  insecten, maar ‘het oog’ van de bewoners wil natuurlijk ook wat! Vandaar de afwisseling in breedte en hellingen en begeleiding van het schelpenpad en het graspad en ruiterroute over de heuvel. En de recent geplaatste bank krijgt een nog prominentere plek en functie. Misschien is in de toekomst een tweede ‘leugenbank’ gewenst?