Bloemenweide

Vorige week zijn de wandelpaadjes over en langs de bloemenweide weer gemaaid door een aantal actieve buurtgenoten. Het gras groeit welig, maar vooral in het middendeel blijken er verrassend veel soorten te bloeien. O.a. de margrieten lachen je toe en draaien prachtig mee met de zon! En de prachtige gele morgenster (maar daarvoor moet je wel op tijd zijn)! Er bloeit veel meer: ga zelf op ontdekking is het devies. En het bankje is een mooi rustpunt.

De filmopname is van Bert, genomen op maandag 22 mei 2023.

Paddenpoel, een nieuw seizoen

Woensdagavond 31 mei is het zover. Dan start het seizoen van de Rietorchisgroep. We gaan aan de slag rondom de paddenpoel bij de Oostervaart en de picknickbank. 

Heb je zin om mee te doen? Meld je aan bij Ineke van Westrienen (tel 0320 213654). Of kom een kijkje nemen en schuif aan bij het koffie/thee moment.

We gaan zeisen en vervolgens het maaisel afvoeren naar de rand van het veld waar we een hoop maken, met takken erin gestoken voor luchttoevoer, om zo een broeihoop te toveren voor ringslangen. Aan het einde van het seizoen keren we de hoop en kijken we of we lege eierschalen aantreffen. Een boeiend proces. 

Nu kijken we of we de rietorchissen al in knop zien en de ratelaar. Straks in juni wordt het weer één feest van paars en geel. Neem dan zeker een kijkje.

Hartelijke groet, Ineke van Westrienen

Fotoboek Oostrandpark 50 jaar (2)

In het vorige bericht “Fotoboek Oostrandpark 50 jaar” staat het emailadres van Marijke Witteveen verkeerd vermeld, het juiste emailadres moet zijn:

marijke.witteveen@kpnmail.nl

Hieronder volgt het volledige bericht, maar nu met jet juiste emailadres van Marijke:

Beste medebewoner Oostrandpark,

Heeft U interesse ?

U bent al op de hoogte van het feit dat we 1 en 2 september ons 50 jarig bestaan gaan vieren. Vanuit het bestuur is het idee ontstaan om het jubileum te documenteren met een FOTOBOEK. Onze Oostrandpark fotograaf Bert Boekhoven is al begonnen met een eerste opzet. Bert wil komen tot een representatieve weergave van de afgelopen 5 decennia.

Niet alleen foto’s maar ook beknopte verhalen van woonervaringen uit de afgelopen jaren passeren de revue. Pionier bewoners maar ook zeker bewoners die (aanzienlijk) korter op ons park wonen komen aan bod.

Het fotoboek krijgt een harde kaft en zal ongeveer 34 pagina’s krijgen (A4 formaat). Bij een oplage van 50 boeken zijn de kosten, € 26,50 per stuk. Bij een grotere oplage wordt de prijs van het boek goedkoper.

Via dit bericht willen we bij bewoners informeren, naar de belangstelling voor dit fotoboek. U kunt dit doorgeven aan de secretaresse van het bestuur: marijke.witteveen@kpnmail.com . Liefst voor 15 april!

We zijn benieuwd naar uw reacties.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Marijke Witteveen

Frans van Rijnsoever

P.s. Sponsoren voor dit feest zijn van harte welkom om zich aan te melden, mag bij de secretaresse.

Fotoboek Oostrandpark 50 jaar

Beste medebewoner Oostrandpark,

Heeft U interesse ?

U bent al op de hoogte van het feit dat we 1 en 2 september ons 50 jarig bestaan gaan vieren. Vanuit het bestuur is het idee ontstaan om het jubileum te documenteren met een FOTOBOEK. Onze Oostrandpark fotograaf Bert Boekhoven is al begonnen met een eerste opzet. Bert wil komen tot een representatieve weergave van de afgelopen 5 decennia.

Niet alleen foto’s maar ook beknopte verhalen van woonervaringen uit de afgelopen jaren passeren de revue. Pionier bewoners maar ook zeker bewoners die (aanzienlijk) korter op ons park wonen komen aan bod.

Het fotoboek krijgt een harde kaft en zal ongeveer 34 pagina’s krijgen (A4 formaat). Bij een oplage van 50 boeken zijn de kosten, € 26,50 per stuk. Bij een grotere oplage wordt de prijs van het boek goedkoper.

Via dit bericht willen we bij bewoners informeren, naar de belangstelling voor dit fotoboek. U kunt dit doorgeven aan de secretaresse van het bestuur: marijke.witteveen@gmail.com . Liefst voor 15 april!

We zijn benieuwd naar uw reacties.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Marijke Witteveen

Frans van Rijnsoever

P.s. Sponsoren voor dit feest zijn van harte welkom om zich aan te melden, mag bij de secretaresse.

Bericht van de penningmeester VBO

Nog niet alle leden van onze vereniging hebben de contributie voor 2023 betaald. De contributie bedraagt € 10,00 per eenpersoons huishoudens en € 15,00 voor meerpersoons huishoudens. Wilt u de contributie overmaken voor 15 april 2023 op NL34 RABO 0147 4783, graag uw huisnummer vermelden.

Met vriendelijke groet

Trudy van der Meer, penningmeester

50 jaar Oostrandpark verzoek aan bewoners

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Oostrandpark is de jubileumcommissie inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen voor het jubileumfeest op 1 en 2 september. Het idee is ontstaan om een fotoboek samen te stellen over 50 jaar Oostrandpark. Wij vragen hierbij ook de medewerking van onze bewoners. Wellicht zijn er onder u die vanuit de pionierstijd interessante verhalen weten te vertellen over het ontstaan van het Oostrandpark, maar ook over het ontstaan van Lelystad.

Ook zijn we benieuwd naar de ervaringen van bewoners die hier al heel lang wonen of juist nog maar kort. Wat is er zo bijzonder aan het Oostrandpark en wat zou het leven op het Oostrandpark nog aangenamer kunnen maken.

Mocht u uw medewerking aan de totstandkoming van zo’n boek willen verlenen, kunt u zich aanmelden bij Marijke Witteveen (marijke.witteveen@kpnmail.nl) of Frans van Rijnsoever (fransvrijnsoever@gmail.com).

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur VBO,

Marijke Witteveen, secretaris

50 jaar ORP – Verzoek om foto’s

Dit jaar bestaat het Oostrandpark 50 jaar. Er is mij gevraagd of ik een
presentatie wil maken over 50 jaar ORP. Nu heb ik een verzoek aan de nog
hier wonende eerste bewoners, hebben jullie nog foto’s van het begin van
het ORP. Het mag omgevingsfoto’s zijn, de bouw van de woning, of in
beeld contacten met elkaar, kortom ik zoek foto’s om in te scannen en
daarmee een mooi geheel van te kunnen maken over 50 jaar Oostrandpark.
Er zullen via de app nog wel vervolg verzoekjes komen.
Gr. Bert Boekhoven ORP60

WIJZIGING DATUM JUBILEUMFEEST

Beste ORP-bewoners,

Het jubileumfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Oostrandpark zal plaatsvinden op:

vrijdag 1 en zaterdag 2 september 2023

(dit in tegenstelling tot de datum die op het Parknieuws staat vermeld).

De voorbereidingen voor een mooi feest zijn inmiddels in gang gezet.

Het bestuur wil daarbij ook een beroep doen op de medewerking van de bewoners.

Wij willen ook de oud-bewoners van het Oostrandpark uitnodigen, maar beschikken niet over alle namen en adressen. Wellicht kunt u ons helpen.

Als u namen en/of adressen weet van de vorige bewoners van uw woning, zou u deze dan door willen geven aan onze secretaris (email: marijke.witteveen@kpnmail.nl)?

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Marijke Witteveen, secretaris.