Contributie 2019

Contributie Verenigde Bewoners Oostrandpark 2019

Het bestuur van de Verenigde Bewoners Oostrandpark (VBO) nodigt iedere Oostrandparkbewoner van harte uit lid te worden van deze Vereniging, die opgericht is met de bedoeling de belangen van het Oostrandpark en haar bewoners te behartigen en de samenhang binnen de wijk te vergroten.

De contributie bedraagt € 15.- voor een huishouden dat uit meerdere personen bestaat. Voor 1-persoons huishoudens  bedraagt de contributie € 10,- per jaar, uiterlijk te voldoen in de 1ste maand van ieder nieuw jaar.  Deze contributiewijziging is op 10 januari 2014 tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

U kunt dit bedrag over maken op bankrekeningnummer:  NL 34 RABO 01 47 47 83 40 ten name van de penningmeester VBO Oostrandpark , Trudy van der Meer.

Voor vragen kunt u terecht op ORP 132 of per mail aan:  gm.vandermeer@telfort.nl