Speakers corner verslagen

Klik hier voor de foto’s van de speakercorners

Verslag speakerscorner 5 mei 2014

Deze speakerscorner wordt gehouden in de tuin van Johan en Alie de Kraker.

Onderwerp: Uizending naar Israel.

En natuurlijk ook een rondleiding door de tuin.

Aanwezig 15 bewoners van het ORP.

Johan en Alie zijn in 2003 en 2010 3 maanden in Israel geweest om daar vrijwilligerswerk te doen.

Enige algemene informatie:

De organisatie Near East Ministry organiseert uitzending naar Israel. De NEM is volledig afhankelijk van giften. Doel van de stichting is Joden en Arabieren te verzoenen en ook veel werk te verzetten. Allerlei soorten werk, logistiek, technisch, verzorging en ga zo maar door. In heel Jeruzalem, waar de Joden en de Arabieren bijeen wonen. Maar ook elders in het land en zelfs in Egypte en Jordanië.

In 2003 was er nog veel schade aan infrastructuur na de explosies in vooral bussen. Toen daarna de oorlog in Irak begon werden veel Israëli’s voor de dienst opgeroepen, ook mensen werkzaam in de verzorging. De bejaarden en zieken werden toevertrouwd aan vrijwilligers.

In 2010 was alles wat gestructureerder.

Johan heeft vooral gewerkt onder en met Arabische mensen in de ondersteuning in tehuizen, maar ook in een boekwinkel o.a. voor een lift-up van de winkel, om daar een betere uitstraling aan te geven. Alie zat meer in de zorgsector. Zij reisde daartoe de hele stad door om mensen thuis te verzorgen.

Opvallend was dat er redelijk contact was tussen Israëli’s en Arabieren/ Palestijnen, maar er zijn ook veel spanningen. Zoals verwacht.

Overigens is er ook spanning tussen Christenen en Joden.

Israëli’s zijn in alles punctueler, Arabische mensen veel minder.

Over wat vooral dat laatste tot gevolg heeft kunnen Johan en Alie prachtig vertellen. Er kwamen allerlei anekdotes voorbij en veel sfeertekening.

Dus als er belangstelling is kan iedereen vast bij Johan en Alie terecht voor mooie verhalen.

Uit de ORP-nieuwsbrief van oktober-november 2013: 

De speakerscorners zijn steeds goed bezocht. Er worden weer enkele winteravond bijeenkomsten georganiseerd. Als iemand  een suggestie voor een huiskamer onderwerp heeft of zijn huiskamer  beschikbaar wil stellen voor een bijeenkomst, dan horen we het graag  dewit.neeft@gmail.com

Verslag van de 4e Speakerscorner van 2013, op 5 augustus

20 bewoners kwamen luisteren naar het verhaal van Frans Joor over de voedselbank.
Frans is na zijn pensionering daar terecht gekomen als vrijwilliger. Iets doen voor de maatschappij na jaren werken in het bankwezen leek een zinvolle invulling van de tijd. De voedselbank is een heel ander soort bank.
De voedselbank bestaat in Nederland sinds 2002. Daarvoor was er in Amerika al een voedselbank vanaf ongeveer 1970. Andere landen volgden.
In Nederland zijn 6500 vrijwilligers actief op 142 locaties. Zij verzorgen voor 35.000 huishoudens de noodzakelijke aanvulling op de voeding. Daarvoor is nodig 8000 ton eten per jaar.
In Lelystad is de voedselbank er sinds 2005. Inmiddels werken 70 vrijwilligers op 6 uitdeelpunten. Er worden 300 huishoudens voorzien van voedselpakketten.
Voedselpakketten zijn een ondersteuning voor huishoudens. Niet een volledige voorziening.
De inhoud van de pakketten komt van diverse instanties. Het zijn veelal producten die niet verkocht worden. Denk aan overproductie, producten die uit het assortiment zijn gehaald, producten met een verpakkingsfout en dingen die bijna toe zijn aan de uiterste houdbaarheid datum. En in Lelystad is onder andere Marfo (Martin Air Service) een gulle gever met diepvriesmaaltijden en McCain met frites. Er komt ook veel brood van lokale bakkers. Het aanbod van de producten wordt wel steeds minder omdat fabrikanten zorgvuldiger worden met produceren. Er wordt ook door vrijwilligers groente gekweekt. Voor producten wordt nooit betaald door de voedselbank.
Om in aanmerking te komen voor deelname is zorgvuldige screening noodzakelijk. Daarom is er altijd een intakegesprek door mensen van het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) in inloophuis ‘Open Haven’. Dat wil niet zeggen dat de voedselbank gekoppeld is aan een kerkelijke instantie. Voedselhulp is voor iedereen beschikbaar.
Bij het intakegesprek op moet de volledige financiële positie van het huishouden duidelijk zijn. De aantoonbare financiële gegevens van de laatste 3 maanden moeten kunnen worden overlegd. Er wordt naar aanleiding daarvan gekeken hoeveel er per maand te besteden is na aftrek van alle vaste lasten. Je praat dan over €180 tot €240 per week. Afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.
Als men in aanmerking komt voor deelname geldt dat in eerste instantie voor 3 maanden, vervolgens wordt regelmatig gekeken hoe men ervoor staat. Deelname gaat tot maximaal 3 jaar.
De pakketten worden wekelijks verstrekt. De vrijwilligers die dat doen weten in principe niet wie ze voor zich hebben en waarom. Het afhalen van het pakket is verplicht. Als men verzuimt wordt de verstrekking stopgezet.
Het samenstellen van de pakketten is logistiek best ingewikkeld. Heel veel pakketten van verschillende omvang, diepvries spullen en verse groenten en zo moeten allemaal zorgvuldig verpakt worden. Een soort lopende band werk, heel schematisch.
Er wordt voor dit alles subsidie verstrekt. Noodzakelijk voor o.a. opslagruimte en vervoer. Binnen de totale landelijke Voedselbank organisatie is geen betaalde kracht te vinden. De vrijwilligers krijgen dan ook geen enkele vergoeding. Toch zijn er voldoende vrijwilligers op dit moment, want dat het werk nuttig is staat buiten kijf, maar het is ook vooral erg gezellig met elkaar.
**************************************

Verslag 3e speakerscorner in 2013, 1 juli

Er zijn ongeveer 25 bewoners aanwezig.

Frans van Rijnsoever houdt een inleiding over buurtzorg, sociale controle, mogelijk vandalisme en wat dies meer zij en wil daarmee een discussie uitlokken. Hij begint met een voorbeeld.

Stel een wijkbewoner heeft een boom die zo groot is dat anderen daar hinder van hebben of er op een andere manier problemen mee hebben, wat doen we dan? Gaan we naar de wijkagent of een andere officiële instantie of gaan we zo nodig met de stoute schoenen aan eerst in gesprek met de bewoner.

De algemene mening is dat in eerste instantie een gesprek aangaan met de bewoner de voorkeur heeft. Aangenomen mag worden dat eigenlijk iedereen wel in staat is om in goede harmonie een gesprek te voeren. Als dit geen resultaat heeft kan er altijd verder worden gekeken.

En smaken verschillen. Is de een dol op grote bomen, de ander gruwt ervan. Het iedereen naar de zin maken is een doelloze missie.

Maar als men zich ergert aan een slecht onderhouden tuin of schutting of iets anders waarmee het aanzien van de wijk minder wordt, wat dan? Weer is een gesprek de beste remedie, of je biedt hulp aan bij het gaan onderhouden van bijvoorbeeld de tuin. Wel een gedoe als je zelf ook al een tuin hebt.

Overigens is er in de laatste maanden, misschien al een paar jaar veel verslechterd aan het aanzien van de wijk. Dit vooral door al het onkruid in de gravelranden, de hobbels in het wegdek en de rommel in sommige voortuinen. Het onkruid en het wegdek valt onder de verantwoording van de gemeente. Zelf aan de slag gaan met tegels en klinkers is geen optie. Misschien moet dat een keer ter sprake komen in een overleg met de wijkpost. Willem Luten heeft de indruk dat de gemeente al aan de slag is met onkruidbestrijding. Frans merkt op dat wat de WIGRO doet aan het verbeteren van groenstroken in en rond het park een compliment verdient. Met dank aan de coördinator Frans Claessen en zeker ook alle mensen die er tijd in steken.

En dan de brei- en haakwerken aan de lantarenpalen. Langzamerhand zijn veel producten van al dat huisvlijt in brand gestoken. Of ze zijn vernield. Zwartgeblakerde lantarenpalen en rommelige stukken haakwerk ontsieren de fietspaden. Wie het doet? Er is wel een idee, maar langs het doorgaande fietspad rijden ook veel niet-wijkbewoners. Dus niemand zal het weten. Maar wie maakt die palen dan schoon? Goede vraag, geen duidelijke oplossing. Zijn de breiwerken niet te vroeg opgehangen? Ze hangen er om het feestjaar te vieren. Goede bedoelingen, vrolijke kleuren aan die saaie palen. In deze tijd moet je met veel onaangenaamheden rekening houden

De gele petjes van de lantarenpalen zien er ook heel vies uit. Frans ( van Rijnsoever) stelt voor dat hij een groep van onze Geldersche Hout buren vraagt die dingen schoon te maken. Dat is in ieder geval een mooi idee en een positief slot van de bijeenkomst.

***************************

Verslag van de 2e speakerscorner van dit jaar op 3 juni 2013

Voor het verslag van deze speakerscorner kunt u op link Het Baken klikken. Bij deze speakerscorner waren 34 Oostrandparkbewoners aanwezig.

Na de soms felle discussie over Het Baken heeft Karin Senf een voorstel van geheel andere aard.

Zij is als gemeenteraadslid betrokken bij  een te starten innovatief project dat bedoeld is om mensen, vooral ouderen te ondersteunen in bepaalde digitale vaardigheden, dus computer gerelateerde zaken. Jongeren uit de Atolwijk krijgen een training in zelfredzaamheid om hun kansen op allerlei gebied te vergroten. Als tegenprestatie voor deze gratis “opleiding” worden degenen die daarvoor geschikt geacht worden ingezet om ouderen, die daar behoefte aan hebben bij te staan. Het voorstel is om dit laatste in onze wijk te gaan proberen. Pilot-wijk dus. Karin zal dit alles begeleiden. Niet iedereen is ervan overtuigd dat er bij de bewoners veel behoefte bestaat naar digitale ondersteuning, maar het initiatief wordt ondersteund en de behoefte kan worden gepeild. Karin zal op de site informatie plaatsen.

***********************

Verslag van de eerste Speakers corner in 2013 (maandag 8 april)

spreker: Bob Horsman , wijkagent in opleiding van o.a. Oostrandpark

plaats:  het Palet en aanwezig:  een 12tal ORP-ers.

Inleiding  Vanwege het koude weer hebben we niet buiten bij het theehuisje van Bruinshorst maar in het buurthuis de bijeenkomst georganiseerd. Sjaak de Wit die de wijkagent heeft uitgenodigd was verhinderd op deze avond.  Frans Claessen  verving hem  en heette  Bob  Horsman hartelijk welkom en gaf hem het woord .

Bob vertelt…. Bob vertelt over zijn werk als wijkagent in opleiding en wordt voortdurend tijdens zijn betoog onderbroken door zeer geïnteresseerde Oostrandparkers.  Het wordt daardoor een levendige interactieve bijeenkomst en aan het eind heeft iedereen vele vragen kunnen stellen en is het Bob gelukt om het meeste wat hij had willen vertellen ook te zeggen.

de nieuwe wijkagent in opleiding  Bob gaat over een half jaar heel waarschijnlijk het wijkagentschap op zich nemen voor de wijken Oostrandpark en Lange Velderslag. Dat werk doet hij nu in feite ook al, maar formeel is Ronald Kamps nog onze wijkagent. Bob  is onlangs bevorderd tot brigadier. Hij heeft 10 jaar lang in Lelystad meegedraaid in de noodhulp. Dat is een groep van zo´n 60 agenten en agentes die een  belangrijk onderdeel van de buitendienst vormen in Lelystad en omgeving. Ze worden  op straat ingezet bij calamiteiten van zeer diverse  aard. Bob vertelt dat er tussen de wijkagent en de reclassering , woningbouwverenigingen en geestelijke gezondheid , reclassering, onderwijsinstellingen, etc.   wekelijks op donderdag  contact is om de probleem wijken integraal de onder de loep te nemen. De politie is natuurlijk vooral uit op voorkomen van misdaad en het pakken van misdadigers  en deze  uit de criminaliteit te krijgen.  Bob is vooral gemotiveerd om boeven op en aan te pakken. Verkeersveiligheid is niet zo zijn ding.    Hij vindt dat bewoners snel aangifte moeten doen als ze iets verdachts ontwaren in hun buurt. Dan kan hij met zijn collega´s daar rekening mee houden. Tegenwoordig kun je online aangifte doen en hoef je niet meer ellenlange formulieren op het bureau in te vullen.

Lelystad heeft 19 wijkagenten Er zijn in Lelystad in totaal 19 wijkagenten, waarvan 13 aan bepaalde wijken gekoppeld zijn. De overige 6 agenten werken  door de hele stad heen op bepaalde thema´s zoals  b.v.  voor de Roma´s  en de groep veelplegers. Het derde  thema is de jeugd. Vier jeugdagenten werken daar aan . Zij hebben veel contact  met de Jeugd, denk hierbij met name aan Jongeren Verenigingen, Scholen, maar ook Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, en Bureau Jeugdzorg.

Oostrandpark kent weinig criminaliteit t.o.v. andere wijken Oostrandpark is relatief een rustige crimineelarme buurt door de relatieve welvaart van de bewoners en de goede sociale cohesie, er is een grote mate van zelfredzaamheid. De meeste problemen komen tegenwoordig voor in  de Zuiderzeewijk en de Boswijk. Tegenwoordig minder in de Waterwijk. Mogelijk ook doordat in deze wijk de huizen helemaal zijn opgeknapt. De Waterwijk is nog steeds een probleemwijk, al zijn de problemen voor het gevoel van Bob Horsman iets minder geworden.

De belangrijkste criminaliteit gebeurt rond drugs Grootste criminele probleem is de drugs. Verslaafden wordt gevraagd om informatie over de dealers. Die wil men natuurlijk oppakken. Wat is een veelpleger? dat is iemand die minstens 5 misdaden binnen 5 jaar uitvoert, misdaden volgens de strafwet zo als inbraak, beroving, of erger.  Een veelpleger is iemand die in zijn gehele criminele carrière minstens 10 keer is veroordeeld voor een strafbaar feit, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, en een actieve veelpleger is iemand die 10 keer of vaker  in de laatste vijf jaar is veroordeeld.  Bob: “En dat zijn er in Lelystad wel zoveel dat ik ze niet op de koffie wil hebben want dan is mijn huis vol”.

Surveilleren op straat ´s Nachts zijn er twee surveillance auto´s op de weg, en meerdere, af en toe, mountain bikers. Die laatste kunnen veel sneller onopgemerkt op plekken komen waar verdachte dingen zijn waargenomen. In het weekend is de bezetting gelukkig wat groter en is er ook een hondengeleider tot de beschikking van de politie. De wijkagenten,  maar vooral de noodhulp, doen ook reanimaties (hebben een aed apparaat bij zich) als ze eerder bij een onwel persoon aankomen met hartstilstand.

Enkele Tips:

Tip 1 er is een app (= computer applicatie) te downloaden voor plaatsbepaling van je telefoon, tablet, I-pad etc. zodat gestolen apparaten terug te vinden zijn.

tip 2 Schrijf ook altijd ergens op wat je  E-mei serie nummer is van je apparaat staat op het doosje van je telefoon, tablet , etc. .

tip 3 maak foto´s van je sieraden, leg  opmerkelijke kenmerken ervan vast.

tip 4 van een  fietsdiefstal ook altijd aangifte doen, graveer er ook nummers of codes op.

Tip 5 draai de deur altijd op het nachtslot, vooral van kunststofkozijnen, deze heeft men door middel van flipperen anders zo open.

 Dank aan de wijkagent in wording Om 21 uur dankt Frans Bob voor zijn enthousiaste en boeiende betoog en gaf hij  een bloemetje voor de moeite. Bob gaf toen nog wat gadgets weg van de politie voor (klein)kinderen.

Aanvullende informatie van Bob Horsman die Bob achteraf ronddeelde.

112 bellen: indien spoed, bijvoorbeeld met gewonden, of bij een heterdaad situatie van overtredingen of misdrijf, of bij een verdachte situatie.

0900-8844 geen spoed wel politie afspraak maken voor het doen van aangifte of contact met de wijkagent

meld misdaad anoniem via: 0800-7000

wijkteam Atol Zuiderzeewijk:  0320-279335 afspraak maken met de wijkagent.

Wijkteam Atol Zuiderzeewijk heeft op donderdag van 10 tot 11 uur spreekuur in de Atolplaza.

Een reactie op Speakers corner verslagen

  1. Pingback: Verslag jaarvergadering ORP 9 januari 2015 en enkele hieruit gelichte punten | Oostrandpark

Reacties zijn gesloten.