Bestemmingsplan Stadsrandgebied

Geachte heer, mevrouw,

Op dinsdag 9 april wordt in de Presentatiezaal van het Stadhuis van Lelystad vanaf 19.00 tot 19.50 uur een beeldvormende raadsbijeenkomst gehouden over het onderwerp : Bestemmingsplan Stadsrandgebied.

De sessie is gericht op het overbrengen van informatie naar de raadsleden en andere belangstellenden. Zowel raadsleden als belangstellenden kunnen vragen stellen en mee discussiëren.

Aan het eind concludeert de voorzitter of het onderwerp voldoende is besproken.

U bent van harte welkom.

Het betreffende voorstel en meer informatie over de raadsbijeenkomst kunt u vinden op de website van de gemeente :

www.raadvanlelystad.nl/agenda/vergaderingen_2013  Programma 9 april