Warming-up festiviteiten ORP 40

Warming-up festiviteiten ORP 40

Over ruim vier maanden is het laatste weekend van augustus het jubileum feest.

Voorbereidingen zijn in volle gang:

= de lantaarnpalen in het park zijn gevarieerd, fraai en vooral creatief pr8ig ‘aangekleed’.

langs het fietspad aan de Oostranddreef zijn nog slechts twee naakte palen…

als alle palen aangekleed zijn is wellicht een volgendeuitdaging om een aantal

lantaarnpalen te voorzien van gebreide hoofddeksels?

=  het groenonderhoud is wekelijks actief met onderhoud en weloverwogen nieuwe aanplant .

= bij het toegangspad naar het feestterrein ligt materiaal klaar om de “aanloop” te fatsoeneren.

= een zanggroep repeteert inmiddels wekelijks aan een meerstemming repertoire

= draaiboeken worden gemaakt om alle (deel-) activiteiten optimaal te laten slagen:

* feesttent, tafels,  stoelen, mooi zonnig weer, geluidsapparatuur en verlichting, enz enz.

40 jaar Oostrandpark…. waarlijk een feestje waard!

Om over de 40 jarige historie te kunnen “uitwijden” ben ik op zoek naar informanten die me kond kunnen doen van anekdotes en/of hoogtepunten.

Op zoek naar buurthumor, roddels of vrolijke ORP-bla-bla…. !

Ook benader ik een aantal pionier-bewoners voor een kort interview over hun geschiedenis.  Dit om tijdens het feestweekend te kunnen “verhalen” over 40 jaar woongenot in een bijzondere buurt van Lelystad.

Als u/je denkt: JA ik heb informatie en een verhaal, dan mag u / je me dat mailen aan fransvr@kpnmail.nl of telefonisch contact met me opnemen voor een kort gesprek.

Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet,

frans van rijnsoever   (orp 34) (tel nr: 233130)