Sculptuur Het Baken als blijvende herinnering

Baken sculptuur april 2013

Een baken als blijvende herinnering

Met een spetterend feest en vele activiteiten vieren we eind augustus het veertig jarige bestaan van onze wijk. Ter gelegenheid van dit jubileum,  en mede op initiatief van enkele medebewoners heeft beeldend kunstenaar Tinus (Etienne Klinkert) het bestuur van de bewonersvereniging aangeboden om een sculptuur van zijn hand te vervaardigen. Zijn voorstel werd door het bestuur van de VBO met enthousiasme ontvangen. Na toekenning van een garantie subsidie, door het Prins Bernard Cultuurfonds, zijn de VMBO leerlingen metaal techniek van de Scholengemeenschap Lelystad (SGL) onder leiding van docent Mogensen, begonnen met de uitvoering van dit project.

In de scheepvaart wijst een baken de weg naar een veilige haven. Voor ons bewoners straks een symbool van het thuiskomen in onze geliefde wijk. Dit vier meter hoge aluminium kunstwerk zal geplaatst worden bij de toegangsweg naar het Oostrandpark. Tijdens de feestelijkheden wordt de sculptuur aan de gemeente overgedragen .

Vanaf een tientje certificaathouder

Mede door de belangeloze medewerking van de SGL, kunstenaar, gemeente en het leveren van materiaal door enkele leveranciers tegen inkoopsprijs,  kunnen de uitvoeringskosten van deze sculptuur met 75% worden verminderd. En wel tot een bedrag onder de 2.500 euro.

Er worden totaal 250 certificaten uitgegeven door de stichting “Vrienden van Tinus”. Voor tien euro (meer mag ook) ontvangt u na betaling, vrij op naam, een deelnemerscertificaat

In april en mei zullen enkele vrijwilligers met een intekenlijst bij u langs komen. U kunt door uw handtekening op deze lijst en na het storten van uw bijdrage op een speciaal  bankrekeningnummer, één of meerdere deelnemerscertificaten van ons ontvangen.

Win een mooie prijs:  Per certificaat maakt u kans een zeefdruk te winnen van de bekende kunstenaar Hendrik Valk, ter waarde van 250 euro. (zie www. hendrik valk.nl)

Bestuur Vereniging Bewoners Oostrandpark,

Frans Claessen, voorzitter

Comité van aanbeveling Vrienden van Tinus: Arjan Agema, Menno Baars, Mighel Dirksen, Jop Fackeldey, Andries Greiner, Anneke Leeuwe, Ronald Venrooy