Verslag Speakerscorner 3 juni 2013

Verslag van de Speakerscorner van maandag 3 juni

Verslag van de discussie over  Het Baken klik hier

Behalve een stevige discussie over Het Baken is er een voorstel van geheel andere aard gedaan door Karin Senf:

Zij is als gemeenteraadslid betrokken bij  een te starten innovatief project dat bedoeld is om mensen, vooral ouderen te ondersteunen in bepaalde digitale vaardigheden, dus computer gerelateerde zaken. Jongeren uit de Atolwijk krijgen een training in zelfredzaamheid om hun kansen op allerlei gebied te vergroten. Als tegenprestatie voor deze gratis “opleiding” worden degenen die daarvoor geschikt geacht worden ingezet om ouderen, die daar behoefte aan hebben bij te staan. Het voorstel is om dit laatste in onze wijk te gaan proberen. Pilot-wijk dus. Karin zal dit alles begeleiden. Niet iedereen is ervan overtuigd dat er bij de bewoners veel behoefte bestaat naar digitale ondersteuning, maar het initiatief wordt ondersteund en de behoefte kan worden gepeild. Karin zal op de site informatie plaatsen.