Speakerscorner op maandag 1 juli 19.30 uur, Het aanzien van het Oostrandpark in het jubileumjaar 2013

maandag 1 juli speakerscorner aanvang 19.30 uur

Frans van Rijnsoever zal het volgende onderwerp aansnijden, met een mengeling van ernst en humor:“Het aanzien van het Oostrandpark in het jubileumjaar 2013”.

Een gesprek om met elkaar van gedachten te wisselen over:

  • onderhoud van tuinen en gewenste snoei van (extreem) overhangende boomtakken en reuzenbomen….. (eerder gemeld op de ORP – site);
  • op welk moment mag je buren aanspreken op ontstane “onveilige situaties”  of een verwaarloosde aanblik van de woonomgeving in het park; 
  • voortgang vanuit de WIGRO voor het bijzonder gedetailleerde plan van opschonen bosranden;
  • gezamenlijk actie om de gele lantaarnpaaldeksels, straatnaambordjes en dé brievenbus te reinigen.

 Organisator  Speakerscorner Sjaak de Wit