Bericht van de Werkgroep Collectief Onderhoud

Geachte Oostrandparkbewoners,

In het kader van het collectief onderhoud heeft kortgeleden (afgelopen week) de controle van de gasleidingen plaatsgevonden.

Bij veel adressen zijn problemen geconstateerd. Corrosie, zelfs lekkages.

Deze controle werd georganiseerd door de werkgroep Collectief Onderhoud. Een buitengewoon tijdrovende klus, maar het is de moeite waard geweest.

Het is dus heel zinvol om dit onheil onder de vloer in de gaten te houden. Het moet indien gewenst wel door jullie zelf georganiseerd worden. De firma die het bij 45 adressen in de wijk heeft gedaan is de firma Wouda uit Dronten.

Groet,  Ina van Gelder, secretaris VBO en werkgroep collectief onderhoud.