Nieuwsbrief De Groene Oostrand juni 2014

Nieuwsbrief De Groene Oostrand, juni 2014

Tot 2023 geen woningen op de akkers, maar …. hoe nu verder ?
De gemeenteraad heeft jl. januari in grote meerderheid besloten voor de komende 10 jaar
woningbouw op de akkers te verbieden. Mooi en bekend nieuws. Stichting “De Groene Oostrand” zou nu op zijn of haar lauweren kunnen gaan rusten. Het stichtingsbestuur vindt dit niet verstandig.
Het is niet uitgesloten dat in de nabije toekomst – niet op de akkers – maar wellicht wel in de aangrenzende gebieden zich ruimtelijke ontwikkelingen aandienen die niet stroken met het groene karakter van de Oostrand.
Waakzaamheid blijft dus geboden.

Verder zijn de akkers kennelijk heel attractief voor ontwikkelaars om woningbouw op te projecteren. Dat is de afgelopen 14 jaar gebleken. Na de verbodsperiode van de komende 10 jaar liggen er misschien al weer bouwplannen klaar.
Het bestuur heeft daarom besloten stichting “De Groene Oostrand” niet op te heffen. Voor de komende 10 jaar is continuïteit van belang. Gezien de leeftijd van 4 van de 5 bestuurleden wordt er naar gestreefd het bestuur met 2 jongere bestuurleden uit te breiden en wellicht op termijn nog verder te verjongen.

Om het gedachtegoed over de Groene Oostrand levend te houden is het plan om een rapport op te (laten) stellen over dit gebied met o.a. geschiedenis, structuur en kwaliteit.
De financiële reserve, in 2001 verkregen uit steundonaties voor de stichting, is tot een minimum geslonken. Voor de continuïteit en o.a. voor het maken van bovengenoemd rapport zijn donaties vanaf € 5,00 meer dan welkom.
Ons bankrekeningnummer is:
NL59INGB000 5612445 t.n.v. H.T.A. de Heij –inz. De Groene Oostrand- .

Een wat uitgebreidere nieuwsbrief wordt op papier verspreid onder diegenen, die de verwikkelingen eind 2013/ begin dit jaar niet via de VBO-website hebben kunnen volgen en b.v. wel destijds de Groene Oostrand financieel hebben gesteund en/of in het gebied woonachtig zijn.
Belangstellend? Meld u aan op e-mailadres “groeneoostrand@outlook.com”

Het bestuur van de “Groene Oostrand”
Judith Flapper, Ab Langereis, Coen Klaarwater, Pieter van der Molen en Harrie de Heij

Nieuwsbrief tbv website versie 26-6, wanneer u op deze link klikt, dan kunt u bovenstaande brief MET BIJBEHORENDE FOTO bekijken.