Gasleidingen Oostrandpark

Geachte medebewoners en leden van het ORP

Op donderdagavond 25 juni heeft er in het stadhuis een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de nieuwsbrief over de gasleidingen aan de orde kwam.De raadszaal was goed gevuld met bewoners van een aantal wijken welke grofweg gezegd ten oosten van het station liggen .Ook van onze wijk waren enkele bewoners aanwezig.

Met de nieuwsbrief welke een aantal weken huis aan huis werd bezorgd, gaf de gemeente aan dat die woningen welke voor 1986 gebouwd zijn, de gasleidingen hier en daar gebreken ( o.a. roestvorming ) is gaan vertonen.

Wethouder John van den Heuvel heeft toen opdracht gegeven om deze woningen, en dan spreken wij over 13.000 woningen ( zowel huur als koop) steekproefsgewijs te laten inspecteren.

Aangezien in ons geval de eigenaar verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid, is het zaak deze woning te laten inspecteren.

Wanneer een eigenaar niet vrijwillig meewerkt aan het vervangen van de gasleiding, dan volgt een juridisch handhavingstraject. Omwille van de veiligheid zal de gemeente eigenaren dwingen hun gasleidingen te vernieuwen. Aangezien dit reeds vanaf 2013 speelt, hebben diverse bewoners van het Oostrandpark dit individueel reeds laten doen .De kosten waren toen zeer uiteenlopend. Eind 2013 is mij gevraagd of er een mogelijkheid was om de inspectie van de gasleidingen collectief te laten doen.

Ik heb met diverse installatie bedrijven gesproken en offertes laten doen, waarbij er de eis was dat dit bedrijf gecertificeerd was. In totaal hebben er in maart 2014,     42 bewoners meegedaan. Bij navraag bij de gemeente is deze keuring 5 jaar geldig.

Nu even voor die eigenaren welke niet meegedaan hebben en ook zelf niets ondernomen hebben :

Zoals hier boven is vermeld is men verplicht om wanneer daarom wordt gevraagd, dit te laten plaatsvinden

  1. De kosten komen voor rekening van de bewoner.
  2. De komende maand zal in de Horst worden gestart met de inspectie.
  3. Men kan contact op nemen met de Hr. E. van der Wilt op 14-0320 of per e-mail op gasleidingen@lelystad.nl

Ton Schunselaar