Gasleidingen, briefwisseling met Gemeente

Op verzoek van Frans Claessen stuur ik u onderstaande mailwisseling met de Gemeente betreffende de gasleidingen toe:

claessenadvies
15 sep. (2 dagen geleden)

aan het College van Burgermeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

ter attentie van de Teamleider van Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning van de Afdeling Dienstverlening, de heer of mevrouw T. Wijnstra.

 

van vele leden van onze vereniging Verenigde Bewoners Oostrandpark (VBO) hebben wij berichten gekregen naar aanleiding van de brief van u gedateerd op 4 september 2015 over “Onderzoek Gasleidingen”. De brief kregen wij 4 dagen later in de brievenbus.

In dat schrijven wordt de geadresseerde bewoner verplicht op basis van bouwbesluit 2012 art. 1b, 2e lid van dat besluit, om de onveilige gasleidingen die in de begane grond dan wel in de kruipruimte van de woning lopen voor 20 september 2015 te vervangen. Gevraagd wordt een kopie van de rekening van deze vervanging met een keuringsrapport naar de gemeente Lelystad te sturen. Zo kan de bewoner aantonen dat de gasleiding is vervangen en dat de leiding veilig is.

Doet de bewoner dat niet voor de 20e september dan wordt door de gemeente een zogenaamd handhavingstraject gestart voor de bewoner.

Verder wordt ook aangegeven wat de bewoner kan doen om te melden dat de gasleidingen niet onveilig zijn, of dat er andere redenen zijn dat de gemeente na de 20ste september nog geen handhavingstraject start. Op een meegestuurde bijlage kan de bewoner invullen wat zijn argumenten en overwegingen zijn voor bezwaar tegen de opgelegde vervanging van de gasleidingen en de gestelde termijn.

Ons is gebleken dat de brief niet naar alle woningen is gegaan. De reden waarom is onduidelijk. Dat heeft ook bij bewoners die geen brief hebben ontvangen tot vragen geleid of zijn of haar woning dan in orde is?

Gebleken is dat het voor menig bewoner niet duidelijk is wat hij/zij in dat bijgevoegde antwoordformulier kan melden en wat dat voor consequenties heeft voor het al of niet zo snel mogelijk vervangen van zijn/haar gasleidingen. Bij navraag bij bovengemelde afdeling bleek dat men daarin o.a. kan aangeven met referenties of de bestaande gasleiding in woningen van voor 1986 later vervangen is door een roestvrije koperleiding. Is dat het geval dan is een vervanging van die leiding natuurlijk niet nodig.

Diverse bewoners van 40 woningen hebben afgelopen voorjaar al collectief hun gasleidingen door het bedrijf Wouda uit Dronten laten inspecteren, en al of niet laten vervangen. Nu blijkt uit contacten die wij met medewerkers van uw afdeling hadden, dat enkel de bewoners die een nieuwe gasleiding hebben laten vervangen bovengenoemde brief niet hebben gehad.

Inmiddels lopen er binnen de VBO nieuwe acties n.a.v de bovengenoemde brief om weer gezamenlijk door een installatiebedrijf een inspectie en eventueel vervanging te laten doen.

Het bestuur en alle bewoners die wij de laatse week spraken, zijn van mening dat de termijn in uw brief van 4 september in de werkelijkheid nauwelijks 10 dagen bedraagt te kort is en niet realistisch. Ons kwam ter ore dat de gemeente bij een normale procedure uitgaat van een termijn van 6 weken om de bewoner in staat te stellen om bij de installateur/inspecteur een offerte en een planning voor de vervanging te vragen. Die moet dan tijdig naar de gemeente worden gestuurd. Dat lijkt ons ook in dit geval juister.

Naar aanleiding daarvan en van de overige commotie bij onze bewoners, zoals ik hierboven heb geschetst doen we een dringend beroep op de gemeente om aan ALLE bewoners van onze wijk een nieuwe brief te schrijven , met WEL een REDELIJKE termijn voor afhandeling door de bewoners. En waarin helder en duidelijk aan de bewoner wordt kenbaar gemaakt welke informatie moet worden verstrekt aan de gemeente afhankelijk van de specifieke situatie, waarin de bewoner zich bevindt ,

bijvoorbeeld:

1) huis is van voor 1986, waarvan de gasleidingen niet zijn vervangen na 1986 door koperen leidingen;

2) waar dat wel is gebeurd met duidelijke informatie en referenties van de vervanging;

3) huis met al recent geinspecteerde leidingen die werden goedgekeurd.

Ik hoop op een spoedig reactie van uw kant waardoor de verwarring onder onze bewoners zal verdwijnen en de veiligheid van de wijk op korte termijn zal voldoen aan de gemeentelijke standaard.

met hoogachting

namens het bestuur van de VBO

de voorzitter Frans Claessen

 

Een hard copy is per post verstuurd naar B&W gemeente Lelystad

Een afschrift van deze brief zullen we op de website van de VBO plaatsen en mailen naar de leden van de VBO.

*****

From: claessenadvies

To: gasleidingen

Sent: Wednesday, September 16, 2015 12:31 PM

Subject: Re: uw brief over onderzoek gasleidingen d.d. 4 september

Geachte Evert,

dank voor de snelle reactie op onze mail. Uw antwoord is duidelijk en voor de woningen onder punten 1 en 2 zijn we het eens. Maar voor de derde categorie woningen blijft voor ons de gestelde termijn veel te kort.

Uit onze recente ervaring voor het vinden van een geschikte aannemer voor het verrichten van een inspectie (dat willen we toch liefst weer collectief doen, om de prijs van inspectie en evt andere acties te drukke), blijkt dat een tijdige inzet zeker deze week niet meer kan gebeuren.

Daarom vragen we opnieuw met klem om de bewoners meer respijt te geven om hun zaken op orde te krijgen. De urgentie van vervanging van de bestaande slechte leidingen zal toch niet een kwestie van dagen betreffen.

Thans zijn we collectief met een aannemer in zee gegaan die voor alle woningen die nu meedoen de gasleidingen inspecteren en een evt. vervolg traject voor vervanging zoals door de gemeente wordt gevraagd. Binnen twee weken na opdrachtverlening (wordt deze week verwacht) kan de inspectie dan rondkomen.

Verder zal eenieder die niet zeker is of zijn leidingen veilig zijn op de bijlage van uw brief aangeven dat de inspectie eraankomt, met een evt planning voor de uitvoering van vervanging.

Wij hopen dat u deze manier van aanpak voor u acceptabel is en u dan nog geen handhavingstraject gestart voor de betreffende woningen.

met hoogachting

Frans Claessen

voorzitter VBO

*******

gasleidingen <gasleidingen@lelystad.nl>
10:42 (22 uur geleden)

Frans Claessen,

De wijk is geïnspecteerd en daaruit is duidelijk geworden dat er meerdere situaties voor wat betreft de gasleiding aanwezig is, te weten:

  1. Er zijn woningen waar de gasleiding goed is dan wel al was vervangen;
  2. Er zijn woningen waar de gasleiding niet goed is en volgens onze project proces vervangen moeten worden (binnen 6 weken een offerte en planning inleveren);
  3. Er zijn woningen waar de gasleiding dusdanig slecht is dat voor 20 september de leiding moet zijn vervangen.

Daarom zijn er verschillende brieven verstuurd en is de situatie niet voor elke eigenaar het zelfde.

Het antwoord formulier is bedoeld om aan te geven dat de specifieke situatie van de eigenaar anders is dan wat wij vermoeden.

Wij sturen een brief om de gasleiding te vervangen op basis van de 10% geïnspecteerde woningen. Alle woningen van het zelfde type krijgt dan zo’n brief.

Mocht in specifiek geval de gasleiding volgens de eigenaar goed zijn, b.v. in het verleden al vervangen, dan kan dat op het antwoord formulier worden aangegeven.

Een inspecteur van de gemeente komt dan kijken of het goed is waarna het verder stopt, de gasleiding hoeft dan niet vervangen te worden.

Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb beantwoord. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Evert van der Wilt
Projectleider “13000 gasleidingen”
Dienstverlening
Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning

GEMEENTE LELYSTAD

Stadhuisplein 2, Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

From: gasleidingen

To: ‘claessenadvies’

Cc: Kok, A (Alexander) ; Borghuis, D (Diana)

Sent: Monday, September 28, 2015 2:22 PM

Subject: RE: uw brief over onderzoek gasleidingen d.d. 4 september

Frans,

Punt 3 is strak gesteld omdat de situatie gevaarlijk is. Daar kan ik niets aan veranderen.

Het lijkt mij zaak zo snel mogelijk met een naam en planning te komen van een installateur.

In overleg met een van onze inspecteurs kan dan de situatie besproken worden.

 

Met vriendelijke groet,

Evert van der Wilt
Projectleider “13000 gasleidingen”
Dienstverlening
Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning

GEMEENTE LELYSTAD

Stadhuisplein 2, Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Telefoon: 14-0320
www.lelystad.nl
.
gemeente@lelystad.nl

 

 

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .