Verlichting Het Baken vernield

Op 11 september is er op kostewn van onze vereniging verlichting aangebracht op het Baken bij de ingang van onze wijk. Een spotje schijnt vanaf de grond op het monument. Zo kan het Baken ook in het donker zijn functie waarmaken.
Echter afgelopen weekend is door mensen het spotje van de sokkel van het monument losgerukt en in het hogere deel van het baken geduwt. Een kinderachtige daad die het plezier van de meeste bewoners van onze wijk bederft, die blij waren met dit Baken en zijn verlichting.
Er wordt aan gewerkt om de verlichting te herstellen.
Frans Claessen