Bijeenkomst Project WAAKS gaat niet door

Bijeenkomst Project WAAKS gaat niet door

De buurtbijeenkomst van 25 januari over het project Waaks gaat niet door.

De reden is dat er te weinig belangstelling is. Slechts 15 mensen hebben zich opgegeven. Dat zijn 10 huishoudens.

Dit aantal is te weinig om medewerkers van gemeente en politie een avond te belasten.

Natuurlijk blijft het initiatief Waaks interessant. In de aankondiging is al aangegeven dat de politie daarmee beoogt de ogen en oren in de buurt te benutten in de strijd tegen woninginbraak, vernielingen etc

Dat geldt ook voor ons Oostrandpark.

Ook onze bewoners kunnen zich aanmelden bij het project Waaks.

Dat kan individueel via een aanmeldformulier op www.wijkradenlelystad.nl/waaks.

Sjaak de Wit