Snoeien openbaar groen ORP door Gemeente

Aan de bewoners van ORP 1 t/m/10, 41 t/m 81, 112 t/m 135,

In de maanden januari en februari 2017 gaat de gemeente na 5 jaar weer delen van ons openbaar stedelijk groen terugsnoeien (bomen en struiken). Op bijgevoegde kaart van het Oostrandpark zijn de te snoeien stroken in het rood gekleurd. Aan de bewoners die direct aan deze stroken wonen vraag ik hierbij of u speciale wensen hebt voor dit snoeiwerk. Hebt u last van te hoge of zieke bomen en struiken? Of wilt u juist dat er zo weinig mogelijk   weggeruimd wordt?

Omdat de gemeente al op 14 december wil weten welke wensen ze al of  niet meenemen vraag ik uvóór 12 december uw wensen naar mij te mailen:  claessenadvies@xs4all.nl of een briefje in mijn brievenbus (ORP 74) te stoppen.

De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor wat uiteindelijk gesnoeid gaat worden.

Met vriendelijke groet

Frans Claessen

mede namens WIGRO

20161130_162203