Kennismaking nieuw bestuurslid

Tijdens de laatste jaarvergadering heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Sjaak de Wit heeft plaatsgemaakt voor Frans van Rijnsoever. Frans stelt zich aan u voor:untitled

Tijdens de jaarvergadering van 14 januari 2017 ben ik gekozen als bestuurslid. Volg Sjaak de Wit op.

Mijn naam is Frans van Rijnsoever en samen met Dorien woon ik (bijna) 15 jaar op Oostrandpark 34.

Na 42 jaar werk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ben ik inmiddels met vervroegd pensioen. En dat bevalt goed.

Het gegeven dat het Oostrandpark een bewonersvereniging heeft is een groot goed.

Graag wil ik in het bestuur een bijdrage leveren in de sfeer van “samen sta je sterk”: het geeft een gevoel van saamhorigheid en wellicht kun je veel voor elkaar betekenen.

Ook geldt voor mij het goed Nederlands spreekwoord: “Een goede buur is beter dan een verre vriend”. Op het park hebben we – gezien de woonomgeving- niet eens zo heel veel buren. Maar die goede buur moet méér zijn dan elkaar te groeten bij het aan de weg zetten van de kliko-container.

Het ondernemen van gezamenlijke activiteiten is uitnodigend zijn voor het leggen van de buurtcontacten. Mijn voorganger Sjaak was goed in het organiseren van de “speaker-corner” bijeenkomsten. Graag wil ik momenten organiseren waarbij mensen -uiteraard als ze dat willen- elkaar ontmoeten. Immers: samen maak je de sfeer in een buurt. Om die reden nodig ik u uit om het bestuur te informeren over uw ideeën / onderwerpen om dit te realiseren.