Geachte Oostrandparkbewoners,

Bijgevoegd vindt u de digitale versie van het VBO-Parknieuws. In de papieren versie, die u afgelopen week in de brievenbus kreeg, bevatte 2 foute emailadressen.  In onderstaande versie zijn deze gecorrigeerd weergegeven.

Vriendelijk gegroet, namens de secretaris van de VBO, Marijke Witteveen