Voortgang renovatie rioolgemaal

Het VBO-Bestuur ontving onderstaande brief:

 

Sneek, 14 maart 2018

onze referentie: ons nummer: renovatie RG15, Oostrandpark 5170054

Betreft: Gemeente Lelystad, renovatie rioolgemalen

Geachte heer/mevrouw,

behandeld door: S. Stelwagen

In februari hebben wij u middels een brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden aan de pompput bij u in de wijk. Middels deze brief stellen wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

Voortgang

Als gevolg van het koude weer en een waterleiding van Vitens, welke hinderlijk in de ontgraving ligt, hebben de werkzaamheden 2 weken stilgelegen. Vanaf heden worden de werkzaamheden weer opgepakt. Donderdag 22 maart, zal de huidige put worden vervangen door een nieuwe, waarna de nieuwe pompinstallatie afgemonteerd kan worden. De werkzaamheden zullen 31 maart zijn afgerond.

Hinder of overlast

Tijdens de werkzaamheden aan het gemaal kan er enige overlast ontstaan. Hierbij moet u denken aan eventuele hinder van verkeer, parkeren en geluid. Wij zullen ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Stelwagen van Landustrie Sneek BV, 0515-486888.

Met vriendelijke groeten, namens de gemeente Lelystad,

Landustrie Sneek BV

S. Stelwagen