Voorjaar bij de paddenpoel

Het nieuwe seizoen voor het werken bij de paddenpoel gaat op 4 april ’s avonds om 19 uur van start.

Alle nieuwe data voor komend seizoen werken rondom de paddenpoel zijn als volgt:

Woensdag 4 april, 19 uur tot 20.30 uur

Woensdag 16 mei, 19.30 – 21 uur

Woensdag 20 juni, 19.30 – 21 uur

Woensdag 18 juli, 19.30 – 21 uur

Zaterdag 1 september, 14 tot 16 uur

Zaterdag 3 november, 14 tot 16 uur

Op 4 april beginnen we traditiegetrouw met het rooien van kleine boompjes en het vullen van gaten.

En dit keer kunnen we op 4 april het omzetten van de broeihoop afmaken. Door de regen op de natuurwerkdag kwamen we tot halverwege.

We hebben een kerngroep van mensen die meedoen. Daarnaast zijn nieuwe mensen welkom om een kijkje te komen nemen en/of de handen uit de mouwen te steken.

De ontmoeting is altijd belangrijk, die vindt meestal plaats bij de koffie/thee met versnapering. Dan wisselen we ook verhalen uit over natuurbeleving: wie heeft de ijsvogel gezien, de reeën horen blaffen of bijvoorbeeld de bever gespot?

Dus weet je welkom. Wil je meer weten, bel of mail dan met inekevanwestrienen@online.nl tel 213654

Hartelijke groet,

Ineke van Westrienen, ORP 135

Tel 213654 of 06 51817764