Oostrandpark Zomerfeest zondag 9 september 2018 14.00 uur – 18.00 uur

Zomerfeest zondag 9 september 2018

Beste Oostrandparkbewoners,

In een eerder bericht hebben wij het zomerfeest al aangekondigd.

Dit jaar bestaat het Oostrandpark 45 jaar en we willen daar een feestelijk tintje aan geven.

Omdat de jaarlijkse picknick altijd goed wordt bezocht en als heel gezellig wordt ervaren, hebben we besloten een “picknick Plus” te organiseren. Onderstaand de uitgangspunten en een paar eerste ideeën en vragen:

Zomerfeest op zondag 9 september 2018 van 14.00 – 18.00 uur

  • Plaats: grote grasveld achter de grijze woningen (ingang links op het fietspad naar de Oostrandbrug)
  • Een goede gelegenheid om kennis te maken met een aantal nieuwe bewoners
  • Gezellige zitjes en zo nodig partytenten bij minder goed weer
  • Iedereen brengt wat kleine hapjes mee. Uit ervaring kennen we de creatieve en smakelijke inbreng
  • Voor drank wordt gezorgd
  • Ter opluistering: muzikale omlijsting en of andere artistieke bijdragen van en door bewoners van het Oostrandpark
  • Dit kan zijn: een workshop of een optreden zoals bij vorige ORP-festiviteiten
  • Vanaf 16.30 uur starten wen een verzorgde barbecue.

Dit is een eerste opzet vanuit de voorbereidingscommissie, bestaand uit Elkse Joor, Corine Verschoor, Marije Witteveen en Frans van Rijnsoever.

Vragen:

Bent u van plan op 9 september a.s. aanwezig te zijn?

Wilt u een creatieve bijdrage leveren ter opluistering van die middag?

Bent u bereid een bijdrage te leveren aan de Picknick Plus?

Heeft u aanvullende ideeën?

We zijn benieuwd naar uw reacties, die u kunt sturen naar de secretaris van het bestuur: marijke.witteveen@kpnmail.nl

Begin augustus volgt nadere informatie.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Frans van Rijnsoever