Schoorsteenvegen

Schoorsteenvegen
Een van de klussen die de werkgroep collectief onderhoud in de wijk in het programma heeft is schoorsteenvegen.
In augustus/ september komt de schoorsteenveger, (Centraal Schoorsteenveegbedrijf Lelystad, tel. 0320-228395, Jol 13-36, 8243EH Lelystad), in de wijk om bij de vaste groep deelnemers de schoorsteen te vegen. De kosten zijn 40 euro per woning bij normaal rookkanaal. Voorwaarde is wel dat u lid bent van de wijkvereniging, Verenigde Bewoners Oostrandpark.
Wie ook gebruik wil maken van deze onderhoudsklus kan dat doorgeven. Graag met vermelding van  uw naam, huisnummer en telefoonnummer. Het bedrijf neemt zelf telefonisch contact met u op om de datum af te spreken. 
Doorgeven aan:
Ina van Gelder