“Herbestratingsborrel” Oostrandpark

De bewoners van het Oostrandpark hebben maanden ongemakkelijke situaties getrotseerd om de herbestrating van het park mogelijk te maken. Maar gelukkig kan iedereen nu al weer geruime tijd probleemloos zijn huis bereiken en is de wijk aanzienlijk verfraaid. Reden voor het bestuur van de VBO een “herbestratingsborrel” te schenken en met u te toasten op het nieuwe uiterlijk van ons park.

Datum: zondag 8 september a.s. van 16.00 – 18.00 uur

Plaats: jeu de boules baan langs het fietspad

Wij zorgen voor de drankjes u gelieve zelf uw glas mee te nemen. Laat s.v.p. even weten of wij op uw komst mogen rekenen (per email: marijke.witteveen@kpnmail.nl).

Bestuur Verenigde Bewoners Oostrandpark.