R E M I N D E R “Herbestratingsborrel Oostrandpark”

Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn:

Op 8 september a.s. wordt door het bestuur van de VBO bij de jeu de boules-baan van 16.00 – 18.00 uur een borrel geschonken ter gelegenheid van de herbestrating van ons park. U bent hierbij van harte uitgenodigd!