Werkzaamheden Oostrandbrug

Goedemorgen,

Onderstaand treft u een schrijven aan de VBO betreffende de werkzaamheden aan de Oostrandbrug die a.s. maandag 30 september 2019 starten.

Geachte mevrouw van der Meer,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vanmorgen, stuur ik u hierbij een korte toelichting over de uit te voeren werkzaamheden aan de Oostrandbrug.

Tijdens het verwijderen van de oude slijtlaag op de brug, is door de aannemer geconstateerd dat het beton van de brug slechter is dan verwacht. Er is op een aantal plaatsen in het brugdek loszittend beton geconstateerd, en hierdoor is alleen het opnieuw aanbrengen van een slijtlaag niet voldoende. De aannemer heeft daarna d.m.v. een aantal boringen het beton laten onderzoeken op sterkte en kwaliteit. Om het gehele brugdek weer in goede staat te krijgen, is het noodzakelijk om rondom de twee betonnen pijlers het oude beton te verwijderen en te vervangen. Verder zal ook over het gehele brugdek nog enkele centimeters beton worden verwijderd.

Vanaf aanstaande maandag 30 september 2019, wordt de brug afgesloten en zal het oude beton worden verwijderd. Aansluitend wordt er nieuw beton gestort en zal het circa 2 weken duren voordat het is uitgehard.

De afsluiting duurt tot ongeveer 1 november 2019, maar daar zit wat speling in. Zodra het beton is uitgehard, gaat het fietspad weer open. Er zal daarna nog wel een slijtlaag op de brug worden aangebracht, dit gebeurt in twee fasen waardoor de brug niet opnieuw hoeft te worden afgesloten.

Ook de hemelwater afvoer roosters aan beide kanten van de brug zullen worden vervangen en vernieuwd. Dit gaat gelijktijdig met het storten van het nieuwe beton.

Er staat op dit moment aan beide kanten van de brug een vooraankondiging dat de werkzaamheden zullen gaan starten. En er wordt tijdens de afsluiting een omleidingsroute voor fietsers en voetgangers aangegeven, de omleidingsroute treft u als bijlage aan. Het is best een heel verhaal, maar ik hoop u zo toch wat meer informatie te hebben gegeven over de inhoud van de werkzaamheden. Op de website van de gemeente Lelystad staat ook een vermelding van de werkzaamheden, hierbij treft u een snelkoppeling aan van het bericht: https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2019/September/Oostrandbrug-(fietsbrug)-dicht-van-maandag-30-september-tot-en-met-vrijdag-1-november-2019.html

Mochten er verder nog vragen zijn, dan beantwoord ik deze graag voor u.

Ik wens u voor nu alvast een goed weekeinde toe.

Met vriendelijke groet,

Klaas Klein
objectbeheerder
Beheer Openbare Ruimte
Gebouwenbeheer

Verkeersplan brug KW1001 Oostrandburg