Overlijden Sjaak de Wit

Beste Oostrandparkers,

Vanmorgen, maandag 30 september, was er een verdrietige gebeurtenis in onze wijk. 

Sjaak de Wit, wonende op nummer 31 is overleden. Een aantal van u heeft waarschijnlijk gemerkt dat er vanmorgen zowel politie, ambulance en een aantal buurtbewoners op de been waren om na te gaan of er nog iets gedaan kon worden.  Sjaak is op natuurlijke wijze overleden, Sjaak is 68 jaar geworden.

Wij wensen zijn zonen en verdere familie heel veel sterkte toe. 

 

Namens het bestuur VBO

Gezien Leentvaar-Leistra

gezien@leentvaar.org