Paddenbrigade

Begin deze week is er ter bescherming van de padden een scherm geplaatst bij de Paddepoel langs de weg naar de Triade vestiging. Dat gebeurde in een samenwerking tussen personen van Staatsbosbeheer, IVN en het Oostrandpark. De padden komen in emmers terecht die naar de poel moeten worden overgebracht. Dat doen personen van IVN, maar zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Als je de komende weken wilt helpen met het overbrengen van de padden in de emmers dan graag contact opnemen met Yvonne Nederpel van IVN, email ivnlelystad@gmail.com.

De Flevopost van deze week besteedde er ook aandacht aan, zie artikel in Flevopost