Schoorsteenveger

Ook dit jaar zal de schoorsteenveger weer in de wijk komen schoorstenen vegen.
Dit als één van de werkzaamheden georganiseerd door de werkgroep collectief wijkonderhoud. Er is een vaste groep deelnemers, maar wellicht willen meer mensen hier gebruik van maken.
Voor informatie en aanmelden graag een mailtje naar

Ina van Gelder nr. 33, inagterlouw@gmail.com