Aanvulling Parknieuws nr. 17

Na verspreiding van het Parknieuws is gebleken dat er enige onduidelijkheid is ontstaan over het item m.b.t. de plannen voor een schaapskudde in het Oostrandpark. Ter verduidelijking de volgende aanvulling:

Het bestuur VBO heeft in meerderheid besloten het positieve advies van de WIGRO met betrekking tot de te houden schaapskudde over te nemen. Indien u hier tegen bent dan kunt u dat tot 15 augustus per mail aan het bestuur VBO laten weten. Als er geen zwaarwegende bezwaren zijn dan zullen we dat aan de Gemeente laten weten na 15 augustus.

Bestuur Verenigde Bewoners Oostrandpark

16.07.2021