Schapenweide

Sinds kort heeft het Oostrandbos weer een schaapskudde! Tijdens de planning van de pen (omheinde thuisbasis van de kudde) ontstond bij een aantal bewoners het idee om de hele strook langs de tocht te “upgraden” tot een “parklandschap”. Dat idee is verder opgepakt en inmiddels uitgevoerd (met instemming van de bosopzichter). De boomspiegels van de solitaire bomen zijn vrijgemaakt van ruigte en boomopslag zodat de oude zichtlijnen door de hele strook weer vrij kwamen. Van een sterk verwaarloosde plek is zodoende een attractieve parkstrook gemaakt!

De schapenweide bevindt zich aan de noordkant van het Oostrandbos, aan de kant van de Runderweg. Binnenkort zal herder (en buurtgenoot) Joop zichzelf en zijn schaapskudde via onze buurtwebsite aan jullie voorstellen. Op de logboek-pagina https://oostrandpark.nl/schapenweide/ staan een aantal mooie foto’s van de vrijgemaakte bomen in deze parkstrook.