Bezorgbusjes

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 mei jl. heeft één van onze leden de overlast die hij ondervindt, veroorzaakt door de diverse bestelbusjes, aan de orde gesteld. Hij woont aan een hofje en de bereikbaarheid van zijn woning en die van de medebewoners wordt soms dagelijks geblokkeerd door bestelbusjes die het hofje inkomen of verlaten.

Als mogelijkheid om de overlast voor alle bewoners van het Oostrandpark zo veel mogelijk te beperken heeft hij het idee geopperd om twee vaste dagen per week af te spreken waarop bestellingen kunnen worden afgeleverd. Dat zou minder opstoppingen in de wijk, maar ook een veiliger situatie bij de oversteek van de fietspaden als gevolg hebben en dus zouden alle bewoners profiteren van een dergelijk initiatief.

De ledenvergadering heeft ingestemd met een enquête onder de bewoners naar de bereidheid om mee te werken aan deze suggestie.

Het bestuur heeft besloten de bewoners via de website te informeren over zijn voorstel om online-bestellingen op bijvoorbeeld dinsdag of vrijdag te laten bezorgen. Mocht dit idee u aanspreken, kunt u bij uw online-bestellingen aangeven dat u deze op genoemde dagen wilt ontvangen.

Wij horen via de onderstaande email graag van u of u dit een passend idee vindt en of u er zo mogelijk gebruik van maakt.

Namens het bestuur, Marijke Witteveen, secretaris

marijke.witteveen@kpnmail.nl