Songs of Nature


Beste medebewoners,

Kamerkoor Lelystad is er nog steeds. Na een moeilijke periode, waarin wij toch nog in de schuur van Han Kavelaars konden optreden en op de valreep vorig jaar in kerken in Lelystad en Dronten gaan wij er weer tegenaan op 25 juni en 2 juli. Het is als altijd een bijzonder concert, niet alleen vanwege het programma, niet alleen omdat wij weer bij Han gaan zingen en daarna bij Boer Kok, maar vooral omdat dit de laatste concerten zijn die door Elisabeth Blom zullen worden gedirigeerd. Jullie buurtgenoten Gea Bussink, Henny Valstar en ondergetekende zullen net als de andere koorleden opnieuw ons beste beentje voorzetten. Bijgaand het globale programma. Wij hopen velen van jullie te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Jaap van Gelder (33).