Uitslag enquête bezorgbusjes

De enquête onder onze bewoners over de overlast die de bezorgbusjes in het Oostrandpark zouden veroorzaken heeft inmiddels 17 reacties opgeleverd.

Daaruit is gebleken, dat het merendeel hiervan het voorstel om vaste dagen af te spreken waarop bestellingen worden afgeleverd geen haalbare kaart vindt. De suggestie werd gedaan dat de bewoners van het hofje onderling afspraken hierover maken. Dat zou de overlast die deze bewoners ondervinden al voor een groot deel kunnen beperken.

Deze uitslag is voor het bestuur geen aanleiding verder actie te ondernemen.

Namens het bestuur, Marijke Witteveen, secretaris

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .