Fotoboek Oostrandpark 50 jaar (2)

In het vorige bericht “Fotoboek Oostrandpark 50 jaar” staat het emailadres van Marijke Witteveen verkeerd vermeld, het juiste emailadres moet zijn:

marijke.witteveen@kpnmail.nl

Hieronder volgt het volledige bericht, maar nu met jet juiste emailadres van Marijke:

Beste medebewoner Oostrandpark,

Heeft U interesse ?

U bent al op de hoogte van het feit dat we 1 en 2 september ons 50 jarig bestaan gaan vieren. Vanuit het bestuur is het idee ontstaan om het jubileum te documenteren met een FOTOBOEK. Onze Oostrandpark fotograaf Bert Boekhoven is al begonnen met een eerste opzet. Bert wil komen tot een representatieve weergave van de afgelopen 5 decennia.

Niet alleen foto’s maar ook beknopte verhalen van woonervaringen uit de afgelopen jaren passeren de revue. Pionier bewoners maar ook zeker bewoners die (aanzienlijk) korter op ons park wonen komen aan bod.

Het fotoboek krijgt een harde kaft en zal ongeveer 34 pagina’s krijgen (A4 formaat). Bij een oplage van 50 boeken zijn de kosten, € 26,50 per stuk. Bij een grotere oplage wordt de prijs van het boek goedkoper.

Via dit bericht willen we bij bewoners informeren, naar de belangstelling voor dit fotoboek. U kunt dit doorgeven aan de secretaresse van het bestuur: marijke.witteveen@kpnmail.com . Liefst voor 15 april!

We zijn benieuwd naar uw reacties.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Marijke Witteveen

Frans van Rijnsoever

P.s. Sponsoren voor dit feest zijn van harte welkom om zich aan te melden, mag bij de secretaresse.