collectieve inspectie gasleidingen

Beste leden van de VBO,

Tijdens een WIGRO vergadering kortgeleden is het voorstel aan de orde gekomen om collectief de gasleidingen van de woonhuizen bij ons in de wijk te laten inspecteren. Sommigen van jullie hebben dat al laten doen, maar voor zover bekend velen ook niet. Wellicht is het mogelijk een offerte te laten uitbrengen door de werkgroep collectief onderhoud. Graag dus bericht als jullie belangstelling hebben.

Na inventarisatie, als blijkt dat er voldoende belangstellenden zijn zullen we alle gegevens die nodig zijn gaan verzamelen. Ik hoor van jullie.

Vriendelijk groet, Ina van Gelder, secretaris  inavangelder@planet.nl