Planten bloeistruiken en inboeten beukhagen op het ORP

De leden van de WIGROsubgroep beheer en inrichting Centrale Groenstrook hebben, o.l.v. Willem Luten, de afgelopen dagen een groot aantal bloeistruiken geplant en beukhagen  ingeboet. De temperatuur kwam nauwelijks boven het vriespunt uit, maar hierdoor lieten noch de families Waterhout, Haverkamp en Daan, Emmy Jorritsma, Piet Stoker, Henny Valstar, Rien Schoonhoven, Frans Claessen noch Willem Luten zich tegenhouden.