Ter herinnering 3 berichten

Beste Oostrandparkbewoners,

De volgende 3 berichten breng ik ter herinnering nog even onder uw aandacht:

Bericht van de penningmeester aan de leden van de VBO:

1. Volgens de ledenlijst medio jan 2014 hebben 25 leden nog niet de contributie voldaan voor deze jaargang! Het bedrag per woning/lid is conform het besluit op de laatste jaarlijkse ledenvergadering   €15,00. Indien aleenstaand mag dit €10,00 zijn! Gaarne het onderhavige bedrag te storten op bankrekening   NL 34 RABO 0147 4783 40   onder vermelding van huisnummer en jaargang.

2. Morgen, 29 maart 2014 wordt weer de Landelijke- en wijk schoonmaakactie  gehouden. Ook op het ORP! Om 11.00 uur a.u.b. verzamelen bij de brievenbus. Zie eerder bericht op deze website.

3. De werkzaamheden aan de paddenpoel gaan weer van start en wel aanstaande woensdag om 19 uur.  We gaan gaten dichten op het terrein en beginnende boompjes trekken. Verzoek om zelf wat gereedschap mee te nemen hiervoor. Dit keer is zonder begeleiding vanuit landschapsbeheer, maar… tot mijn verrassing liet Jeroen Reinhold weten dat hij als privépersoon een kijkje komt nemen en een schepnet en aquariumpje meeneemt, zodat we kunnen zien wat er in het water aan leven is. Leuk!