Speakerscorner over WIGRO in Palet a.s. maandag

A.s. maandag 7 april er geen Speakers Corner bij het thee huisje van Aart Bruinshorst, maar daarvoor in de plaats is er een discussie avond in het Palet. We willen dan met het normale speakerscorner publiek over de WIGRO hebben, hoe het nu gaat en hoe het verder moet gaan met de werkgroep en haar acties. We beginnen om half 8,  koffie en thee zijn aanwezig.
Ik zal optreden als discussie leider en begin met een korte inleiding.
wat wil de wigro allemaal?
Waar zijn we mee bezig ?
en wat gaan we nog meer doen?
suggesties voor andere zaken? 
We denken aan de afsluiting van de bijeenkomst rond half 9 , iedereen is van harte welkom!!
Frans Claessen