Herinnering opruimen gevallen blad voor a.s. maandag 1-12

Beste medebewoners,

Ook al is het grootste gedeelte van het gevallen blad al bij elkaar geharkt…..er ligt nog meer.  Wilt u a.u.b. ook nog wat helpen dit weekend?

Net als vorig jaar zal de gemeente weer een veegwagen inzetten om het door ons bijeengeveegde blad van de straten af te voeren. De bewoners moeten het blad zoveel mogelijk verspreid over de straat langs de straatkant in rullen vegen. Niet in bergen want dat kan de veegwagen niet aan. Op maandag 1 december komt de veegwagen door het Oostrandpark, dus moeten de bewoners voor deze maandag het blad bijeenvegen op de straatkanten. Blad dat op of naast het centrale fietspad ligt zal de veegwagen niet meenemen.
WIGRO mensen zullen het blad van de platanen bij de kinderspeelplaats, het monument de Kus en bij het kruispunt van het fietspad met het noordelijke deel van de hoofdlus naar de straatkanten vegen.