Agenda jaarvergadering ORP 9 januari 2015

 Beste Oostrandparkers,

Namens onze voorzitter, Frans Claessen, ontvangt u de enigszins gewijzigde agenda voor onze jaarvergadering  die op 9 januari 2015 zal worden gehouden in het Palet. Aanvang: 20.00 uur.

  • opening en mededelingen, vaststellen agenda
  • Emmy en Ina zijn volgens rooster aftredend. Emmy stelt zich herkiesbaar, Ina is niet herkiesbaar. Nieuwe kandidaat v/h bestuur: Marijke Witteveen. Evt. tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de vergadering bij de secretaris of de voorzitter (ORP 74, claessenadvies@xs4all.nl).
  • financieel jaaroverzicht 2014 en begroting 2015
  • verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
  • terugblik op de activiteiten van de VBO in 2014 en vooruitblik op 2015
  • rondvraag, waaronder een vraag van het bestuur:  moet het Baken worden verlicht?
  • sluiting en borrel (één consumptiebon p.p.)

KOMT ALLEN!!

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .