Orp-ers delen kennis en ervaringen op Winterbijeenkomsten

Orp-ers delen kennis en ervaringen op Winterbijeenkomsten
Op de jaarvergadering is de suggestie gedaan om te kijken of er voldoende belangstelling is om een bijeenkomst te organiseren rond een 2-tal onderwerpen:
-Glasvezel tot het huis….en dan…
-Energiemaatregelen, ervaringen en ontwikkelingen
Graag hoor ik of je belangstelling hebt voor één van deze onderwerpen. En welke vragen er leven of welke inbreng je zou kunnen geven.
Er komen geen sprekers van buiten. Het is echt de bedoeling dat we met elkaar informatie delen en ervaringen uitwisselen.
Bij voldoende belangstelling plan ik een bijeenkomst. Bij 10–15 mensen kan dat wellicht bij iemand thuis. Laat me weten of je daarvoor bereid bent -in overleg- je huis beschikbaar te stellen. Bij meer animo wijken we sowieso uit naar het Palet.
Graag reacties naar dewit.neeft@gmail.com
Groet
Sjaak de Wit