Overlijden Ton van Stuijvenberg

Op verzoek van de familie sturen we u het treurige bericht dat op 9 februari Ton van Stuijvenberg (ORP 131) onverwacht is overleden. Op zaterdag 14 februari wordt vanaf 13:00 uur de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk gehouden. Voorafgaand daaraan kunt u afscheid nemen en de familie condoleren. Na afloop van de dienst kunt u Ton begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats.